ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Επισυνάπτεται ο Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. ο οποίος εκδόθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και στον οποίο περιέχονται τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) από την υποβολή και την έγκριση της πρότασής του μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του, μέσα από μια συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών, των κανόνων και των τυποποιημένων εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιήσει. Ο Συνοπτικός Οδηγός δεν υποκαθιστά τον Οδηγό Χρηματοδότησης, του οποίου η έκδοση θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Συνοπτικός Οδηγός είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elke.uoa.gr/.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ