ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑ - 28/09/2018

Την Παρασκευή 29/9 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρυτάνεως με τους υπεύθυνους ενημέρωσης Τμημάτων και Υπηρεσιών . Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα νέα πρότυπα ιστοσελίδων για τα Τμήματα, η ανάγκη ενημέρωσης των αγγλικών ιστοσελίδων και επικαιροποίησης του περιεχομένου της κεντρικής ιστοσελίδας Ιδρύματος. Επίσης η ενίσχυση της παρουσίασης των ερευνητικών προγραμμάτων και η προβολή δημοσιεύσεων και εργασιών των μελών του ΕΚΠΑ, βραβεύσεων, κ.ά., όπως και η απαίτηση ενσωμάτωσης της οδηγίαςγια την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG). Επίσης τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του Δικτύου Αποφοίτων του ΕΚΠΑ και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση αναφορικά με τις Διαδικασίες Πιστοποίησης.

Αναλυτικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1. Κεντρική ιστοσελίδα και ιστοσελίδες Τμημάτων

Παρουσίαση νέων προτύπων ιστοσελίδας για τα Τμήματα: Η νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος απαιτεί εναρμόνιση των επιμέρους ιστοσελίδων Τμημάτων και Υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και περιεχομένου. Η εναρμόνιση αυτή δεν γίνεται απευθείας αλλά απαιτεί σχετική ενημέρωση του διαχειριστή της ιστοσελίδας για τα νέα πρότυπα. Παρουσιάστηκαν τα νέα πρότυπα, οι δυνατότητες, οι σχεδιαστικές απαιτήσεις αλλά και τα templates που έχουν προβλεφθεί να χρησιμοποιηθούν για κάθε Σχολή/Τμήμα. Σχετικές οδηγίες βρίσκονται στο http://www.noc.uoa.gr/diadiktyakes-yphresies/diadiktyakoi-topoi/kentriko-systhma-diaxeirishs-periexomenoy.html

Ενημέρωση αγγλικών ιστοσελίδων Τμημάτων και κεντρικής ιστοσελίδας. 

 • Έχει εμπλουτιστεί η αγγλική έκδοση της κεντρικής ιστοσελίδας του Ιδρύματος,  αλλά απαιτείται και σχετικός εμπλουτισμός των αγγλικών ιστοσελίδων των Τμημάτων.
 • Παρατηρείται ότι υπάρχουν ακόμη Τμήματα και Υπηρεσίες που δεν έχουν ιστοσελίδα στα αγγλικά, κάτι που δυσχεραίνει την αναζήτηση πληροφοριών από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλοδαπούς καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές.

Για τα Τμήματα/Σχολές  και Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ακόμη αγγλική ιστοσελίδα, κατόπιν διερεύνησης, θα αποσταλεί σχετικό email από τη Γραμματεία Πρύτανη εντός του Οκτωβρίου.

 • Απαιτείται η ανάρτηση επικαιροποιημένων οδηγών σπουδών στα αγγλικά στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Όσα Τμήματα δεν έχουν ακόμη προβεί στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, παρακαλούνται να το πράξουν με ευθύνη του υπεύθυνου ενημέρωσης του Τμήματος/της Σχολής, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο international-relations@uoa.gr. Οι οδηγοί σπουδών αναρτώνται επίσης τόσο στην σχετική ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας  (http://en.interel.uoa.gr/study-programs-offered-by-the-nkua.html) όσο και στην κεντρική ιστοσελίδα.

 • Η κεντρική ιστοσελίδα όπως και οι αγγλικές ιστοσελίδες των Τμημάτων, πρέπει να εμπλουτιστούν με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και ιδιαίτερα, για όσα εξ αυτών είναι αγγλόφωνα, να σταλεί και μία ενημέρωση στο international-relations@uoa.gr με ευθύνη του υπεύθυνου ενημέρωσης του Τμήματος/της Σχολής.
 • Υπενθυμίζεται η ανάγκη προβολής δημοσιεύσεων και εργασιών των μελών του ΕΚΠΑ από τις ιστοσελίδες των Τμημάτων αλλά και ο εμπλουτισμός της κεντρικής ιστοσελίδας με βραβεία και διακρίσεις μελών της Ακαδημαϊκής μας κοινότητας, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης εξετάζεται δυνατότητα παρουσίασης εργασιών μελών ΔΕΠ για την γνωστοποίηση του ερευνητικού έργου των μελών του ΕΚΠΑ.
 • Συντονισμός για αποστολή στοιχειών βραβείων, διακρίσεων, σημαντικών νέων από τα Τμήματα στην κεντρική ιστοσελίδα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 • Υπενθυμίζεται ότι κάθε ιστοσελίδα μέλους ΔΕΠ/ερευνητικού προγράμματος/δράσης σχετιζόμενης με το ΕΚΠΑ ή οτιδήποτε αποτελεί δραστηριότητα/δράση μέλους του πανεπιστημίου μας αλλά δεν έχει συνδεθεί με το uoa.gr θα πρέπει να συνδεθεί το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι να αποστείλουν στο ΚΛΕΙΔΙ σχετικό αίτημα που να περιλαμβάνει: το όνομά της ιστοσελίδας και το domain name, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί το κατάλληλο domain από το ΚΛΕΙΔΙ.
 • Ενίσχυση του calendar της κεντρικής ιστοσελίδας  με βάση τις προϋποθέσεις αποστολής ανακοινώσεων/εκδηλώσεων.
 • Δημιουργία νέων ιστοσελίδων κάτω από το uoa.gr και προσθήκη συνδέσμων προς το ΕΚΠΑ σε άλλες σελίδες (συνεργαζόμενοι φορείς κ.α.). 
 • Χρήση συνδέσμων με το περιεχόμενό μας σε επικοινωνία με τρίτους.
 • Σύνδεσμοι, όπως για παράδειγμα η παραπομπή στις Βιβλιοθήκες ΕΚΠΑ, θα είναι εμφανέστεροι στην κεντρική ιστοσελίδα.
 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Παρουσιάστηκαν οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης της οδηγίας τόσο στην κεντρική ιστοσελίδα όσο και στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων. Η παρουσίαση θα αναρτηθεί και θα αποσταλεί στα Τμήματα/στις Σχολές.

2. Εθελοντική Υποστήριξη σε φοιτητές ΑμεΑ του ΕΚΠΑ: εκδήλωση ενημέρωσης για υποψήφιους εθελοντές.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία αναζητά φοιτητές που επιθυμούν να υποστηρίξουν εθελοντικά τους συμφοιτητές τους με Αναπηρία στις σπουδές τους. Για τον λόγο αυτό και ενόψει της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους προγραμματίζεται η διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εθελοντές στις 11 και 24 Οκτωβρίου (κατ’ επιλογή). Δηλώσεις συμμετοχής/περισσότερες πληροφορίες στο mail: access[at]uoa[dot]gr ή στο τηλέφωνο 2107275130.

3. Ενημέρωση για μεμονωμένες δραστηριότητες Τμημάτων για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Erasmus

Παρατηρείται ότι Τμήματα/Σχολές του ΕΚΠΑ υποδέχονται Καθηγητές και προσωπικό στο πλαίσιο του Erasmus+, οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί (παρά μόνο ένα ποσοστό περίπου 50%) στα αρχεία του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων διότι η υποδοχή τους δεν γνωστοποιείται στο Τμήμα. Οι εισερχόμενοι αυτοί καθηγητές και προσωπικό καταγράφονται μόνο στα Πανεπιστήμια προέλευσης με αποτέλεσμα το ΕΚΠΑ να μην έχει τη δυνατότητα να διατηρεί πλήρη και αναλυτικά στοιχεία εισερχομένων ανά Τμήμα/Σχολή. Κατά συνέπεια, οι αριθμοί των εισερχομένων που τηρούνται στο ΕΚΠΑ είναι πολύ χαμηλότεροι από αυτούς που παρουσιάζονται στην ειδική πλατφόρμα που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως, τα πλήρη στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Τα στοιχεία εισερχομένων είναι αναγκαίο να συγκεντρώνονται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ακόμη και αν αυτοί έρχονται μέσω των Διμερών διεθνών συμφωνιών, εκτός erasmus. Η μη καταγραφή των στοιχείων αυτών έχει επιπτώσεις, όχι μόνο στην ανάδειξη της κινητικότητας στο ΕΚΠΑ αλλά κυρίως στα στοιχεία εισερχομένων ανά Τμήμα τα οποία τελικώς δημοσιεύουμε ως Ίδρυμα στην ΑΔΙΠ. 

Με ευθύνη του υπεύθυνου ενημέρωσης του Τμήματος/της Σχολής, παρακαλούνται να αναφέρουν κάθε σχετική δραστηριότητα στο international-relations[at]uoa[dot]gr,  καταγράφοντας τα στοιχεία του εισερχομένου καθηγητή.  Θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό έγγραφο από τον Πρύτανη  στην Ακαδημαϊκή κοινότητα εντός των ημερών.

4. OpenDays 2018

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, οι μέρες Ανοικτών Πυλών θα πραγματοποιηθούν στις 2 Νοεμβρίου 2018 και 1 Μάρτιου 2019. Περατώθηκε από όλα τα Τμήματα η αποστολή σχετικών στοιχείων και έχει ανοίξει η πλατφόρμα ώστε να μπορούν τα σχολεία να δηλώσουν συμμετοχή.

4. Ψηφιακές υπογραφές

Έχει ήδη αποσταλεί email για την έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής  η οποία χρησιμοποιείται είτε για την πρόσβαση σε συστήματα, είτε για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του ΕΚΠΑ. Οδηγίες καθώς και υπευθύνους για την έκδοση ψηφιακής υπογραφής υπάρχουν στο σύνδεσμο www.noc.uoa.gr/chfiakes-ypografes.html. 

5. Ενίσχυση του Δικτύου Αποφοίτων με περιεχόμενο και δράσεις.

Σύντομα θα ζητηθούν από την ΑΔΙΠ στοιχεία των αποφοίτων του ΕΚΠΑ, αναφορικά με την καριέρα τους μετά το πέρας των σπουδών τους στο ΕΚΠΑ. Πρέπει να συζητηθεί στις Σχολές/στα Τμήματα ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντλήσουμε σχετικά στοιχεία.

6. Διαδικασίες Πιστοποίησης από ΜΟΔΙΠ

Στις 20 Ιουλίου 2018 υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος για τη διαδικασία πιστοποίησης. Επίσης υποβλήθηκε το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού δεκαετίας του Ιδρύματος. Ακολούθησαν ορισμένες προτάσεις από την ΑΔΙΠ και προβήκαμε σε διορθωτικές ενέργειες.
Υπάρχει λίστα ΜΟΔΙΠ Τμημάτων, την επικαιροποιούμε και έχουμε ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης για την εναρμόνιση των διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι στην ΑΔΙΠ πρέπει να δηλώνεται το σύνολο των ετεροαναφορών όπως εμφανίζεται στις 31/12 κάθε έτους. Θα σταλεί ως υπενθύμιση εντός των ημερών ενημερωτικό κείμενο αναφορικά με το Google Scholar, τι δυνατότητες προσφέρονται, τι στοιχεία συλλέγει και δυνατότητες βελτίωσης του προφίλ του κάθε χρήστη.