ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020" (45ος ΤΟΜΟΣ)

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δυστυχώς η πανδημία του SARS-CoV-2 δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε την ετήσια Εκδήλωση της Θεραπευτικής Κλινικής «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020».

Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργικών προσαρμογών λόγω COVID -19, ο 45ος τόμος διανέμεται φέτος ηλεκτρονικά.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους Συναδέλφους που συνέβαλλαν στη συγγραφή αυτού του τόμου.
 
Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ

"Θεραπευτικές εξελίξεις 2020"