ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ CONATUS - JOURNAL OF PHILOSOPHY ΣΤΟ SCOPUS

http://www.conatus.philosophy.uoa.gr/

Το περιοδικό φιλοσοφίας Conatus - Journal of Philosophy, το οποίο εκδίδεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έγινε δεκτό προς συμπερίληψη από το Scopus, την πλέον απαιτητική και έγκριτη διεθνή βιβλιογραφική βάση.

Το Conatus - Journal of Philosophy είναι το πρώτο διεθνές φιλοσοφικό περιοδικό που εκδίδεται στην χώρα μας και συμπεριλαμβάνεται στο Scopus, επίτευγμα που παγιώνει την διεθνή απήχηση του ίδιου του περιοδικού αφ' ενός, και αφ' ετέρου διασφαλίζει τον ιδανικότερο δίαυλο επικοινωνίας της εγχώριας με την διεθνή φιλοσοφική κοινότητα, προβάλλοντας παράλληλα το έργο και την διεθνή απήχηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Conatus - Journal of Philosophy είναι διεθνές αγγλόγλωσσο φιλοσοφικό περιοδικό διπλής ανώνυμης ομότιμης αξιολόγησης και ανοικτής πρόσβασης. Εκδίδεται τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και - πέραν του Scopus - το υλικό του καταλογογραφείται σε όλες τις διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις, όπως οι ERIH plus, Index Copernicus, CrossRef, και άλλες.

http://www.conatus.philosophy.uoa.gr/