ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ

Το ΕΚΠΑ στο κατολισθητικό φαινόμενο της Διώρυγας

Το απόγευμα της 26ης Φεβρουαρίου εκδηλώθηκε κατολίσθηση και ανατροπή στα νότια πρανή της Διώρυγας στον Ισθμό της Κορίνθου, με συνέπεια την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας για 15 ημέρες.

Στελέχη του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ πραγματοποίησαν άμεσα αυτοψία με σκοπό την ακριβή καταγραφή του φαινομένου και τη λεπτομερή αποτύπωση του αναγλύφου των πρανών. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα εξοπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) συλλέγοντας δεδομένα, τα οποία με χρήση ειδικευμένου λογισμικού θα αξιοποιηθούν για την περεταίρω επιστημονική και τεχνική ανάλυση του φαινομένου.