ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΑΡΙΝΟ 2021)

 Τρόπος και μέσα διεξαγωγής εξ αποστάσεως εξετάσεων (εαρινό 2021)

1. Προτάσεις ΚΛΕΙΔΙ για εξ αποστάσεως εξέτασεις 

Webinar: Εξ αποστάσεως εξετάσεις με χρήση του eclass

 

1.1. Σενάρια εξ αποστάσεως εξέτασης

 

Σενάριο 1: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση

Χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης για την προφορική εξ αποστάσεως εξέταση. Η ταυτοποίηση του φοιτητή γίνεται με χρήση κάμερας και επίδειξη της ταυτότητας του. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν μια από τις πλατφόρμες CiscoWebex, Google Meet και MSTeams,  στις οποίες ο φοιτητής εισέρχεται με το λογαριασμό του στο Παν/μιο.

Σενάριο 2: Γραπτή Εξ αποστάσεως εξέταση

 1. Χρήση πλατφόρμας eclass (εργαλείο Εργασίες) για τη διανομή των θεμάτων στους φοιτητές. Ο καθηγητής μπορεί να βάλει διαφορετικά θέματα σε ομάδες φοιτητών (η κατανομή των θεμάτων γίνεται χειροκίνητα) και να ορίσει χρόνο για τη συμπλήρωση τους (προτείνεται να μην είναι όλα τα θέματα διαθέσιμα ταυτόχρονα αλλά σειριακά το ένα μετά το άλλο αφού συμπληρωθεί ο χρόνος για το προηγούμενο). Η απάντηση από τον φοιτητή  θα μπορεί να γράφεται σε χαρτί το οποίο στη συνέχεια ο φοιτητής θα φωτογραφίζει με το κινητό του και θα το ανεβάζει στο eclass. Η πρόσβαση των φοιτητών στο eclass γίνεται με τους λογαριασμούς τους στο Παν/μιο.
 2. Όπως το 1 με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του eclass για δημιουργία ασκήσεων πολλαπλών απαντήσεων και τράπεζας θεμάτων ώστε οι ασκήσεις να παρουσιάζονται με τυχαία σειρά στους φοιτητές. Οι απαντήσεις δίνονται ηλεκτρονικά, έχουν περιορισμό χρόνου  και αποθηκεύονται στο eclass.

Aναλυτικές οδηγίες για τη χρήση των εργαλείων Εργασίες και Ασκήσεις του eclass.

1.2. Ταυτοποίηση Φοιτητή

Η ταυτοποίηση του φοιτητή, στην αρχή και ενδεχομένως και σε τυχαία χρονικά σημεία μπορεί να γίνεται με χρήση κάμερας και επίδειξη της ταυτότητας του φοιτητή είτε καθολικά είτε δειγματοληπτικά ανάλογα με το πλήθος των φοιτητών. Οι πλατφόρμες που θα ρησιμοποιηθούν είναι οι Cisco Webex, Google Meet και MS Teams στις οποίες ο φοιτητής εισέρχεται απαραίτητα με τον ιδρυματικό λογαριασμό του. Επίσης, μέσω της σελίδας http://checkip.noc.uoa.gr/,μπορεί να γίνει έλεγχος της IP διεύθυνσης με την οποία συνδέεται ο φοιτητής στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και στο eclass. Οι δύο IP θα πρέπει να ταυτίζονται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το ίδιο άτομο είναι αυτό που συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη κσι που απαντά τις εργασίες/ασκήσεις στο eclass. H εμφανιζόμενη IP διεύθυνση θα πρέπει να είναι εκτός δικτύου Παν/μίου (πλην των φοιτητών που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ζητηθεί από το φοιτητή να διαμοιράσει την οθόνη του αφού επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://checkip.noc.uoa.gr/η οποία αποτυπώνε την IP του.

1.3 Χρήσιμες Σημειώσεις

1. Τεχνικές Αστοχίες: Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την αντιμετώπιση τεχνικών αστοχιών κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εξέτασης π.χ με παράταση του χρόνου υποβολής εργασιών ή με επαναληπτική προφορική εξ αποστάσεως εξέταση. Γενικότερα, ωστόσο, η προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποθαρρύνει τη σκόπιμη αξιοποίηση τους.

2. Διαμοιρασμός Φοιτητών: Για την καλύτερη επιτήρηση μεγάλων ακροατηρίων προτείνεται ο διαμοιρασμός των φοιτητών σε μικρότερες ομάδες π.χ των 25 ατόμων/επιτηρητή και την ¨τοποθέτηση¨ τους σε μικρότερα δωμάτια (χρήση breakout rooms στο Webex, ή παράλληλες/ανεξάρτητες τηλεδιασκέψεις στο Google Meet). Στο Webex, η δυνατότητα αυτή μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί κατά τη δημιουργία της τηλεδιάσκεψης και να έχουν εκ των προτέρων κατανεμηθεί οι φοιτητές στα επιμέρους δωμάτια ή να ενεργοποιηθεί εκ των υστέρων, ενδεικτικές οδηγίες:

3. Δικαιώματα συμμετέχοντα φοιτητή στο Webex: Προτείνεται για τις εξετάσεις οι φοιτητές να έχουν μόνο τα δικαιώματα Attendee privileges: Share Content και Participate in private chat with Host.

1.4 Οδηγίες για τους Φοιτητές

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε τα εξής:

 • Ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, με τα οποία να μπορεί να συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που έχει επιλέξει ο διδάσκων
 • Πρόσφατο λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Φυλλομετρητή ή την ειδική εφαρμογή (όπου απαιτείται) για την πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης
 • Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα.
 • Ιδρυματικό Λογαριασμό (λογαριασμό στο my-studies οι προπτυχιακοί φοιτητές).

Η σύνδεση σας στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης θα γίνει υποχρεωτικά με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού σας (username[at]uoa[dot]gr στο Cisco Webex και στο  GoogleMeet, και username[at]ο365.uoa[dot]gr στο MS Teams). Η ταυτοποίηση σας γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της φοιτητικής ή/και της αστυνομικής ταυτότητάς σας.

Kαθ’ όλη τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή, όπως και η κάμερα και το μικρόφωνο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εξεταζόμενος αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο ή χαθεί η οπτική επαφή μαζί του, τότε ανάλογα με την κρίση του εξεταστή, μπορεί να διακοπεί η εξέτασή του και οφείλει σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο να προσέλθει και να εξεταστεί με φυσική παρουσία.

Το ΕΚΠΑ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ.

Για κάθε εξέταση και σε όλη την διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες και τα μικρόφωνα σας για τις ανάγκες της εξέτασης, το ΕΚΠΑ δεν  θα καταγράψει και δεν θα συλλέξει για κανένα λόγο προσωπικά σας δεδομένα  εικόνας και ήχου.

Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα.

 

2. Καλή Πρακτική On-line Εξέτασης με χρήση Google Meet και Eclass (ενημέρωση 4/1/2021)

Αναφορά 

Εξ αποστάσεως Δοκιμαστική Πρόοδος
 
Η πρόοδος έγινε στις 5/6/20. Στην εξέταση δήλωσαν συμμετοχή 430 άτομα τα οποία χωρίστηκαν σε 30 εικονικά δωμάτια από 15 άτομα σε κάθε δωμάτιο. Ο χωρισμός με βάση τον αριθμό μητρώου κοινοποιήθηκε επιγραμμικά (online) στον σύνδεσμο

http://users.uoa.gr/~kontogar/Dwmatia.html

από την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης. Χρησιμοποιήθηκαν 10 επιτηρητές που ο καθένας επιτηρούσε 3 δωμάτια με εναλλαγή στους στηλοθέτες (tabs) του φυλλομετρητή του. Παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν 325.
 
Η ταυτοποίηση έγινε με επίδειξη της ταυτότητας στην κάμερα αφού πρώτα ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες αν συμφωνούν να δουν και οι άλλοι την ταυτότητά τους. Στις πολύ λίγες περιπτώσεις που κάποιος δεν δέχτηκε οδηγήθηκε σε άλλο εικονικό δωμάτιο όπου έδειξε την ταυτότητα του μόνο στον επιτηρητή.
 
Η διαδικασία εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε ομαλά με την συνεργασία των φοιτητών. Περιπτώσεις φοιτητών που αντιμετώπισαν προβλήματα με την σύνδεση τους και την κάμερα τους καταγράφηκαν και αναφέρθηκαν στον εξεταστή του μαθήματος.
 
Η εξέταση έγινε σε 3 φάσεις, στην πρώτη φάση οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν 5 ερωτήσεις Σωστό/Λάθος που είχαν επιλεγεί με τυχαίο τρόπο από 50 και είχαν 20 λεπτά για αυτό. Παρατηρήθηκαν 5 περιπτώσεις που πάτησαν «υποβολή» πριν ολοκληρώσουν και δεν είχαν την δυνατότητα να εξεταστούν στην άσκηση γιατί είχε ρυθμιστεί στην μία επανάληψη. Οι φοιτητές αυτοί βαθμολογήθηκαν με βάση τις απαντήσεις τους στα υπόλοιπα δύο ερωτήματα. Είχε υπάρξει ειδοποίηση πριν την εξέταση να μην πατήσουν «υποβολή» πρόωρα αλλά δεν το κατάλαβαν.
 
Στην δεύτερη και τρίτη φάση οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς σε δικό τους χαρτί από δύο ερωτήσεις στο δεύτερο μέρος και από μία ερώτηση στο τρίτο μέρος οι οποίες επιλέγονταν τυχαία από ένα μεγάλο σύνολο ερωτήσεων. Για να συνθέσουν τις απαντήσεις τους είχαν 30 λεπτά καιρό και 10 λεπτά καιρό να τις ανεβάσουν στην  eclass. To 95% των φοιτητών κατάφερε να υποβάλει στην e-class με επιτυχία ενώ το υπόλοιπο 5% υπέβαλε μέσω email. Σε όλους είχε δοθεί λογαριασμός email ώστε να στείλουν την εργασία τους στην περίπτωση που η η-τάξη αδυνατούσε να δεχτεί πολλές υποβολές ταυτόχρονα.
 
Θεωρώ ότι πρέπει να σχολιάσω θετικά ότι το google-meet δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην ταυτόχρονη παρουσίαση 30 εικονικών δωματίων (τα είχα όλα ανοιχτά). Επίσης θεωρώ ότι το περιβάλλον της η-τάξης επιταχύνει σημαντικά την διόρθωση των γραπτών.
 
Μελλοντικές βελτιώσεις:

 • Εγκατάσταση plugin ώστε κάθε tab να μπορεί να γίνει αποσιώπηση ανεξάρτητα από τα άλλα.
 • Θα πρέπει το κέντρο δικτύου να μπορέσει να πάρει logs από εδώ https://support.google.com/a/answer/9186729?hl=en και να τα διαθέτει στον διδάσκοντα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο φοιτητής χρησιμοποιεί την ίδια IP στο google meet για να επιτηρηθεί και την ίδια IP στην eclass για να γράψει τα θέματα. Η η-τάξη δίνει στοιχεία για τις IP των χρηστών στον διδάσκοντα.
 • Χρήση ενός έξτρα εικονικού δωματίου που να έχει ανακοινωθεί σε όλους τους φοιτητές ώστε μπορεί ο διδάσκοντας να στέλνει ανακοινώσεις. Το δωμάτιο αυτό που δεν χρειάζεται ταυτοποίηση με τον ιδρυματικό λογαριασμό μπορεί να είναι στο zoom το οποίο απαγορεύει το chat στους φοιτητές.

 
Με εκτίμηση

Α. Κοντογεώργης

 

-- 
Aristides Kontogeorgis
University of Athens
Department of Mathematics
Panepistimiopolis, 15784

 

Σχόλιο του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου

Tο plugin του Google Meet που αναφέρεται παραπάνω είναι το:

Tab Muter

https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-muter/bnclejfcblondkjliiblkojdeloomadd?hl=en

Επίσης η οργάνωση των groups και η επικοινωνία με τους φοιτητές μπορεί να γίνει μέσω του eclass.