ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Τρόπος και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων

Καλή Πρακτική On-line Εξέτασης (ενημέρωση 15/6/2020)

Αναφορά 

Εξ αποστάσεως Δοκιμαστική Πρόοδος
 
Η πρόοδος έγινε στις 5/6. Στην εξέταση δήλωσαν συμμετοχή 430 άτομα τα οποία χωρίστηκαν σε 30 εικονικά δωμάτια από 15 άτομα σε κάθε δωμάτιο. Ο χωρισμός με βάση τον αριθμό μητρώου κοινοποιήθηκε επιγραμμικά (online) στον σύνδεσμο

http://users.uoa.gr/~kontogar/Dwmatia.html

από την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης. Χρησιμοποιήθηκαν 10 επιτηρητές που ο καθένας επιτηρούσε 3 δωμάτια με εναλλαγή στους στηλοθέτες (tabs) του φυλλομετρητή του. Παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν 325.
 
Η ταυτοποίηση έγινε με επίδειξη της ταυτότητας στην κάμερα αφού πρώτα ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες αν συμφωνούν να δουν και οι άλλοι την ταυτότητά τους. Στις πολύ λίγες περιπτώσεις που κάποιος δεν δέχτηκε οδηγήθηκε σε άλλο εικονικό δωμάτιο όπου έδειξε την ταυτότητα του μόνο στον επιτηρητή.
 
Η διαδικασία εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε ομαλά με την συνεργασία των φοιτητών. Περιπτώσεις φοιτητών που αντιμετώπισαν προβλήματα με την σύνδεση τους και την κάμερα τους καταγράφθηκαν και αναφέρθηκαν στον εξεταστή του μαθήματος.
 
Η εξέταση έγινε σε 3 φάσεις, στην πρώτη φάση οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν 5 ερωτήσεις Σωστό/Λάθος που είχαν επιλεγεί με τυχαίο τρόπο από 50 και είχαν 20 λεπτά για αυτό. Παρατηρήθηκαν 5 περιπτώσεις που πάτησαν «υποβολή» πριν ολοκληρώσουν και δεν είχαν την δυνατότητα να εξεταστούν στην άσκηση γιατί είχε ρυθμιστεί στην μία επανάληψη. Οι φοιτητές αυτοί βαθμολογήθηκαν με βάση τις απαντήσεις τους στα υπόλοιπα δύο ερωτήματα. Είχε υπάρξει ειδοποίηση πριν την εξέταση να μην πατήσουν «υποβολή» πρόωρα αλλά δεν το κατάλαβαν.
 
Στην δεύτερη και τρίτη φάση οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς σε δικό τους χαρτί από δύο ερωτήσεις στο δεύτερο μέρος και από μία ερώτηση στο τρίτο μέρος οι οποίες επιλέγονταν τυχαία από ένα μεγάλο σύνολο ερωτήσεων. Για να συνθέσουν τις απαντήσεις τους είχαν 30 λεπτά καιρό και 10 λεπτά καιρό να τις ανεβάσουν στην  eclass. To 95% των φοιτητών κατάφερε να υποβάλει στην e-class με επιτυχία ενώ το υπόλοιπο 5% υπέβαλε μέσω email. Σε όλους είχε δοθεί λογαριασμός email ώστε να στείλουν την εργασία τους στην περίπτωση που η η-τάξη αδυνατούσε να δεχτεί πολλές υποβολές ταυτόχρονα.
 
Θεωρώ ότι πρέπει να σχολιάσω θετικά ότι το google-meet δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην ταυτόχρονη παρουσίαση 30 εικονικών δωματίων (τα είχα όλα ανοιχτά). Επίσης θεωρώ ότι το περιβάλλον της η-τάξης επιταχύνει σημαντικά την διόρθωση των γραπτών.
 
Μελλοντικές βελτιώσεις:
 
·       Εγκατάσταση plugins για grid view ώστε ο chrome να δείχνει ταυτόχρονα 25 φοιτητές ανά δωμάτιο.
·       Εγκατάσταση plugin ώστε κάθε tab να μπορεί να γίνει αποσιώπηση ανεξάρτητα από τα άλλα.
·       Θα πρέπει το κέντρο δικτύου να μπορέσει να πάρει logs από εδώ https://support.google.com/a/answer/9186729?hl=en και να τα διαθέτει στον διδάσκοντα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο φοιτητής χρησιμοποιεί την ίδια IP στο google meet για να επιτηρηθεί και την ίδια IP στην eclass για να γράψει τα θέματα. Η η-τάξη δίνει στοιχεία για τις IP των χρηστών στον διδάσκοντα.
·       Χρήση ενός έξτρα εικονικού δωματίου που να έχει ανακοινωθεί σε όλους τους φοιτητές ώστε μπορεί ο διδάσκοντας να στέλνει ανακοινώσεις. Το δωμάτιο αυτό που δεν χρειάζεται ταυτοποίηση με τον ιδρυματικό λογαριασμό μπορεί να είναι στο zoom το οποίο απαγορεύει το chat στους φοιτητές.
 
Με εκτίμηση

Α. Κοντογεώργης

 

-- 
Aristides Kontogeorgis
University of Athens
Department of Mathematics
Panepistimiopolis, 15784

 

Σχόλιο του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείριισης Δικτύου

Tα plugins του Google Meet που αναφέρονται παραπάνω είναι:

Google Meet Grid View

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip?hl=en

Tab Muter

https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-muter/bnclejfcblondkjliiblkojdeloomadd?hl=en

Επίσης η οργάνωση των groups και η επικοινωνία με τους φοιτητές μπορεί να γίνει μέσω του eclass.

------------------------------------------------------------------------------------

Οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία στο eclass του ερωτηματολογίου της επιβεβαίωσης συμμετοχής φοιτητή στην εαρινή εξεταστική περίοδο  (ενημέρωση 6/6/20)
 

Οδηγίες για την Εξ αποστάσεως Εξέταση Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες λόγω αναστολής λειτουργίας των δια ζώσης ακαδημαϊκών δράσεων για λόγους πρόληψης κατά την περίοδο της πανδημίας  (ενημέρωση 5/6/20)
 

Επιβεβαίωση συμμετοχής φοιτητή στην εξέταση του μαθήματος  (ενημέρωση 4/6/20)
Σε συνέχεια της από 28/5/20 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΛΓ46ΨΖ2Ν-ΥΝΞ) της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ σχετικά με τον καθορισμό τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ, ακολουθεί σχέδιο δήλωσης συμμετοχής φοιτητή στις εξετάσεις των μαθημάτων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης. Στο κείμενο υπάρχουν σχέδια δηλώσεων συμμετοχής τόσο για εξετάσεις με φυσική παρουσία όσο και για εξ αποστάσεως εξέταση.
Σχέδιο δήλωσης συμμετοχής φοιτητή στις εξετάσεις των μαθημάτων
 

Απόφαση της Συγκλήτου με θέμα: "Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ"