ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

UOA MBA ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: COVID 19

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (UoAMBA) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσε εξ αποστάσεως εκδήλωση για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19.00 μέσω MicrosoftTeams.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ως εξής:

Προσφώνηση από τον Διευθυντή του UoA MBA, Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου.

Χαιρετισμοί από: τον π. Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ακαδημαϊκό συντονιστή του UoA ΜΒΑ -Λογιστική, Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη καθώς και από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπάλιο, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής

Απονομή "Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας UoA MBA" (Outstanding Teaching Award) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στον Δρ. Νικόλαο Κοτσόπουλο.

Ομιλίες του Ακαδημαϊκού Συντονιστή του UoA MBA με ειδίκευση Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Καθηγητού Ιωάννη Υφαντόπουλου και του διδάσκοντα στο UoA MBA Δρα Νικολάου Κοτσόπουλου, με τίτλο: «COVID 19: Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις μιας πανδημίας».

Η διάλεξη του Καθηγητή Υφαντόπουλου Παρουσιάζεται στο σύνολό της στον παρακάτω σύνδεσμο:

UoA MBA Διάλεξη Καθηγητή Ιωάννη Υφαντόπουλου: COVID 19