ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Η  Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα, τα οποία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην αυστριακή βάση δεδομένων: https://grants.at, σε γερμανική και αγγλική γλώσσα.


Σχετικό Αρχείο