ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

1 ) Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής (Αρμενία, Βουλγαρία, Εσθονία, Ιορδανία, Λετονία, Νότιος Κορέα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία) σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2017-2018 για:

α. Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού, για το θέρος του 2017 και

β. Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, για το ακαδ. έτος 2017-2018.

 

2) Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφασης με θέμα: "Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018-Βέλγιο".

α) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
Université Libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών):
E-mail: cvulb@admin.ulb.ac.be
Website: www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursvacances.html

β) Δύο (2) υποτροφίες σε διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους με ειδίκευση στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο UMONS.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
E-mail: cfe@umons.ac.be ; j.everaerdt@wbi.be
Website: www.wbi.be

3) Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018-Κροατία"

Α-Μία (1) υποτροφία διάρκειας μέχρι δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές
σπουδές ή έρευνα

Β-Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και
πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως
ακολούθως: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14361&sec=2428

4) Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ.18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ) - Σερβία