ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021)

  • 1: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2 σε Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Γαλλία:

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 700€, εφάπαξ επίδομα εγκατάστασης ύψους 700 και τα προνόμια που δικαιούνται οι υπότροφοι του Γαλλικού κράτους, μεταξύ άλλων την κατάργηση του κόστους εγγραφής, την κοινωνική ασφάλιση και την προνομιακή πρόσβαση στέγασης στις κρατικές φοιτητικές εστίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, χορηγούνται  27 υποτροφίες.

 

  • 2. Υποτροφίες για ερευνητικό έργο « Séjour scientifique de haut niveau » σε εργαστήριο στην Γαλλία: 

Οι υποτρφίες αυτές αποτελούν υποτροφίες σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες), που προσφέρουν σε νέους επιστήμονες τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση. Περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 1700.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, είναι διαθέσιμοι  58 μήνες.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στην πλατφόρμα που θα ανοίξει την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες επιπέδου Μaster 2 ορίζεται η Κυριακή 28Ιουνίου 2020 και ώρα 23:00.

 Μια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, που θα περιέχει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα δικαιολογητικά, καθώς και την διαδικασία επιλογής, θα δημοσιευθεί την Δευτέρα Ιουνίου 2020 στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Aνακοίνωση