ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προκηρύσσει τέσσερις (4) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών 
προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο.

Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν  μέχρι την 
31η Ιανουαρίου 2018 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών  στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85 
και στα τηλέφωνα 210 4291159 – 65  στην κυρία Ελένη Πρασίνου. 

Οι σχετικές προκηρύξεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΕ:  www.ugs.gr