ΣΥΝΕΔΡΙΑ

12ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018