ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ (ΙΒΙΣ)

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

Στις 20-22 Ιανουαρίου 2017, θα διεξαχθεί το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ινστιτούτου Βιολογίας και Ιατρικής του Στρες (ΙΒΙΣ), με πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Γ. Π. Χρούσο, στο Νέο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε: