ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 2019-2020

Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019 ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 416

6/11/2019 - 14:00-15:30

Title: The efficiency of US community banks

Presenter: Vasileios Pappas, Senior Lecturer in Finance, Kent Business School, University of Kent, UK

Organizers: Assoc. Professor Dimitris Kenourgios, Assist. Professor George Dotsis and Assist. Professor Frago Kourandi, Department of Economics, NKUA