ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO: "ΚΑΦΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ"

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ σας προσκαλεί στο Διεθνές διεπιστημονικό διαδικτυακό συνέδριo: "Κάφκα και Ελλάδα" που θα
λάβει χώρα στις 18 & 19 Ιουνίου 2021.

Το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://padlet.com/kafkagriechenland/f17m00iemae0z01v