ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ITALOELLENICA 2021

Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021

 

 

Το Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης και Μελέτης των σχέσεων μεταξύ ιταλικής και ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τo Διεθνές Συνέδριο ITALOELLENICA 2021 με θέμα: «Γλωσσικές και πολιτισμικές ιστορίες μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας: Μελέτες για τα Διακόσια Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των προαιώνιων γλωσσικών και πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Θα αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται άμεσα με γεγονότα, κινήματα, έργα και πρόσωπα που συνέβαλαν ή συμμετείχαν στην προετοιμασία και διεξαγωγή της Εθνικής Επανάστασης.