ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2021: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ»

Σάββατο 22 Μαΐου 2021

To Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής (ΕΙΓ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση της ετήσιας εκπαιδευτικής ημερίδας με τίτλο «Γενετική 2021: Εξελίξεις και εφαρμογές στην Ιατρική».

Το ΕΙΓ αποτελεί βασικό πυλώνα στην παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Γενετικής στην Ελλάδα και διεκδικεί επάξια την αναγνώριση του ως Κέντρο Αναφοράς για τη διάγνωση Σπάνιων Γενετικών Νοσημάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΙΓ περιλαμβάνουν διάγνωση, γενετική συμβουλευτική και πρόληψη- με την ανίχνευση φορέων, προεμφυτευτικό ή προγεννητικό έλεγχο- και απευθύνονται σε ασθενείς από τη νεογνική έως την ενήλικο ζωή, αλλά και σε άτομα του γενικού πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία.

Συνεπής με την παράδοση ετών, η ημερίδα στοχεύει στην ανάδειξη των ραγδαίων εξελίξεων στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την συμβολή τους στην αντιμετώπιση γενετικών νοσημάτων, όσον αφορά την κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και τις θεραπείες ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της εξατομικευμένης ιατρικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις συστάσεις για την πρόληψη κατά της διασποράς του ιού COVID-19, η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (webinar) και με ελεύθερη συμμετοχή, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 από τις 9:30 και μέχρι τις 14:30. Για εγγραφές (on-line) και πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου

ή της γραμματείας της «MD Congress».

Πρόγραμμα ημερίδας