ΣΥΝΕΔΡΙΑ

MENS ERASMUS+ PROJECT AND CONFERENCE INVITATION

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
MENS Erasmus+ Project and Conference Invitation

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ MENTALEUROPEANNETWORKofSPORTEVENTS (MENS)(http://mensproject.eu). Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 (10.00-16.00) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα συνέδριο όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Το συνέδριο θα διοργανωθεί στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηνών.

Στόχος του MENS Project είναι η ανάπτυξη ισχυρών θεσμικών διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορούν στη σύνδεση της Φυσικής Άσκησης και του Αθλητισμού με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει οργανωθεί ένα εταιρικό σχήμα που περιλαμβάνει 17 εταίρους από 12 Ευρωπαϊκές χώρες με συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σημαντικών οργανισμών και δικτύων Ψυχικής Υγείας με ιδιαίτερη τη παρουσία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ / ΕΚΠΑ) από πλευράς της χώρας μας.