ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ διοργανώνει διεθνές συνέδριο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο INALCO-SeDyL της Γαλλίας, με τίτλο "Αpproches linguistiques comparatives grec moderne-français" που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2020.

Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: grecmodernefrancais2020.frl.uoa.gr και περιλαμβάνει 17 ομιλίες από καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού και του εσωτερικού αλλά και ομιλίες από καθηγητές των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.