180 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ"

Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι (20) και πλέον χρόνων λειτουργίας, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: «Πηγές της έρευνας στη σύγχρονη ελληνική θεατρολογία».
 

Σκοπός του η αποτύπωση της σύγχρονης θεατρολογικής έρευνας μέσα από την αξιοποίηση παλαιών και νέων ερευνητικών εργαλείων που τίθενται στην υπηρεσία των ερευνητών, θεατρολόγων και μη, όπως:

Άγνωστα θεατρικά έργα και ποικίλα κείμενα θεατρολογικού ενδιαφέροντος, εκδεδομένα και ανέκδοτα
Χειρόγραφα και άγνωστο αρχειακό υλικό
Βιβλιογραφίες και ευρετήρια
Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά, ημερολόγια)
Ηλεκτρονικές πηγές και βάσεις δεδομένων
Ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό
Θεατρικά προγράμματα και άλλα τεκμήρια παραστασιογραφίας
Βιβλιοθήκες, αρχεία και ειδικές συλλογές κ.ά

Με τη διοργάνωση του συνεδρίου δίνεται βήμα σε νέους επιστήμονες και όχι μόνο, ερευνητές, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν άγνωστα ντοκουμέντα, καθώς επίσης τα πορίσματα των εν εξελίξει ερευνών τους, με στόχο η νέα αυτή επιστημονική συγκομιδή να εμπλουτίσει τη σημερινή εικόνα της ελληνικής Θεατρολογίας.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 2017 στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 180 χρόνια του ΕΚΠΑ και τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών για τα 180 χρόνια λειτουργίας της.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Τιμητικής Επιτροπής,

Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. - Άννα Ταμπάκη, Πρόεδρος του Τ.Θ.Σ.