ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λαζαράκος & Συνεργάτες» και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνουν την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, ώρα 09:00-18:00, το 2ο κύκλο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα:

 

«Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – 2ος κύκλος»

 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Αμαλία (Λεωφόρο Αμαλίας 10, 105 57 Αθήνα) 

 

Εισηγητές:

 

 

Ζωή Καρδασιάδου,

Δ.Ν., Δικηγόρος, εθνική εμπειρογνώμων στον Ευρωπαίο Επόπτη για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, πρώην προϊσταμένη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθηνά Μπούρκα,

 

Ειδική Επιστήμων σε θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών

στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Αντιγόνη Παπανικολάου,

 

Microsoft, Corporate, External & Legal Affairs Director, Greece, Cyprus & Malta

 

Λαμπρινή Γυφτοκώστα,

Policy Advisor, Conduct of Business, Insurance Europe

Χρήστος Βιδάκης,

Principal, Risk Advisory,Deloitte

Γρηγόρης Λαζαράκος,

Δ.Ν., Δικηγόρος, πρώην αν. μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

 

*Στέλεχος από την ΑΠΔΠΧ

 *προς επιβεβαίωση

 

 

Απευθύνεται σε

 

 • Στελέχη του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολούνται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Στελέχη επιχειρήσεων, στις βασικές δραστηριότητες των οποίων ανήκει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Τέτοιες επιχειρήσεις είναι, μεταξύ άλλων πολλών, οι ασφαλιστικές εταιρείες,  φαρμακευτικές εταιρείες, ιδίως όταν δραστηριοποιούνται στην έρευνα, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τραπεζικά ιδρύματα,  εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, εταιρείες πληροφορικής, ιδίως εκείνες που σχεδιάζουν και προωθούν στην παραγωγή νέες  τεχνολογίες κ.α..
 • Νομικούς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις ουσιώδεις αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος Κανονισμός στο ισχύον δίκαιο.

 

Σημασία σεμιναρίου

 

Ο Γενικός Κανονισμός 2016/679/ΕΚ θα είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, θα ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. και θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, γεγονός που σημαίνει ότι από την ημερομηνία εκείνη οι υπόχρεοι φέρουν πλήρως τις υποχρεώσεις και την ευθύνη που προβλέπεται. Ήδη όμως από σήμερα νέες εφαρμογές θα πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα τον Γενικό Κανονισμό.

Στόχος και του 2ου κύκλου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι, μέσω των εισηγήσεων, να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), που εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, να ενημερωθούν από επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα προσωπικά δεδομένα, για τις νεώτερες εξελίξεις σε ειδικά θέματα του νέου Κανονισμού, όπως

 

 • Πρακτικά ζητήματα συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού.
 • Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην επιτάχυνση της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
 • Η Συγκατάθεση ως νόμιμη βάση της επεξεργασίας.
 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ).
 • Ζητήματα ασφάλειας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η υποχρέωση γνωστοποίησης περιστατικών παραβίασης.
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΚ

 

 

 Με το πέρας του σεμιναρίου θα έχετε αποκτήσει:

 

 • Κατανόηση του τρόπου προσαρμογής επιχειρήσεων και οργανισμών στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού.
 • Γνώση της ερμηνείας και της (θεωρητικής και πρακτικής) προσέγγισης των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων (λ.χ. Ευρωπαίου Επόπτη για την Προστασία των Δεδομένων, Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29) επί συγκεκριμένων ζητημάτων του Κανονισμού.
 • Χρήσιμες γνώσεις για την άσκηση επαγγελμάτων που έχουν –αμέσως ή εμμέσως- σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό του πρίσμα ιδίως του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

80€ για φυσικά πρόσωπα, 100€ για νομικά πρόσωπα.

 

Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται στα υποκαταστήματα της Alpha Bank αρ. λογαριασμού 802002001000227 (δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) και στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη.

Θα πρέπει να προσκομίσετε  το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης που χορηγεί η τράπεζα μέσω email (jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr) για να σας δοθεί απόδειξη είσπραξης για δική σας χρήση ή  στην περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο παρακαλώ αναφέρετε μέσω email (jmcenter-athens@pspa.uoa.gr) τα στοιχεία για την έκδοση του (Επωνυμία, Δ/νση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

 

ALPHA BANK, Αριθμός Λογαριασμού: 802002001000227,

ΙΒΑΝ: GR0301408020   802002001000227

Όνομα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α,

Αιτιολογία: Δίδακτρα JM– Όνομα Καταθέτη

 

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet  του ΕΚΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση: jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr, μέχρι την Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017.

 

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μαγκλάρα στο τηλέφωνο 210 7220508 και στο www.jmce.gr