ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σημειώνουμε ότι η δήλωση στο my studies είναι αρκετή για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να μετέχει στην εξέταση ενός μαθήματος.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της γραπτής εξέτασης (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) είναι περιορισμένη και ως εκ τούτου απαιτείται αντίστοιχη προσαρμογή των θεμάτων.

Σε περίπτωση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, παράκληση για επικοινωνία με τους Προέδρους και τους Κοσμήτορες των αντιστοίχων Τμημάτων και Σχολών, καθώς και με το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου.

Λόγω της δυσμενούς συγκυρίας της πανδημίας COVID-19, απαιτείται συνεργασία όλων μας για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Συνεδρία 27/05/2020

Συνεδρία 19/06/2020

Συνεδρία 04/08/2020