ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚ. 1/2023 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 5 & ΕΒΡΟΥ"

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. Ε1 διαμερίσματος, Ε’ ορόφου, στην πολυκατοικία επί των οδών  Λαμψάκου 5 & Εβρου, Αθήνα, κληρονομίας Ι. & Ε. Καρμίρη, ως κατοικία και ως επαγγελματική στέγη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και 03/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας 08/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00.

Διακήρυξη 1/2023
Δικαιολογητικά
Πίνακας προς συμπλήρωση

Ακολουθούν φωτογραφίες του ακινήτου