ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚ. 3/2022 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 26, ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ"

Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση διαμερίσματος στον Ε' όροφο, στην πολυκατοικία επί της οδού Σκουφά 26 Αθήνα, ως κατοικία ή ως επαγγελματική στέγη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και 13/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας 16/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00.

Διακήρυξη 3/2022
Δικαιολογητικά
Πίνακας προς συμπλήρωση

Ακολουθούν φωτογραφίες του ακινήτου