ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 2019-NCOV

Ενημέρωση῏ Κορωνοϊού 2019-nCoV, δείτε:

1. Την Ενημερωτική Καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για τον Κορωνοϊό με θέμα «Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε/ Ασπίδα μας, η γνώση»:
https://www.minedu.gov.gr/anak/socialmedia.jpg
<https://www.minedu.gov.gr/anak/socialmedia.jpg>
https://www.minedu.gov.gr/anak/coronoiosfaqinside.pdf
<https://www.minedu.gov.gr/anak/coronoiosfaqinside.pdf>

2. Το Π.Δ. 42/Α/25-2-2020 με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (βλ. άρθρο πρώτο, παράγραφος 2 περ. στ΄ και παράγραφος 4, περ. δ), και,

3. Τις οδηγίες τού Ε.Ο.Δ.Υ κατά τής διασποράς λοίμωξης από τον νέο Κορωνοϊό.
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-ncov-odigies-xoroi-paroxis-yp-ygeias-.pdf


Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που μέλος του οικείου περιβάλλοντός σας εμφανίζει συμπτώματα ίδια με αυτά τού κορωνοϊού (πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή) και υπάρχει ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή,
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον οικογενειακό γιατρό ή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στο τηλέφωνο 210-5212054, για λόγους πρόληψης και αποφυγής διάδοσης της νόσου.