ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΟ “HERMAN FEIFEL AWARD” ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στις 26 Μαΐου 2022 το International Work Group on Death, Dying and Bereavement (ΙWGDDB) απένειμε κατά τη διάρκεια των εργασιών του στο Findstadjordet της Νορβηγίας , το “Herman Feifel Award” στην κ. Δανάη Παπαδάτου, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας τους Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ σε αναγνώριση των εξαίρετων επιτευγμάτων που έχει επιτύχει στη διάρκεια της ζωής της (outstanding life time achievement) στο πεδίο της θανατολογίας.

To IWGDDB είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1973 από εκπροσώπους διαφόρων επιστημονικών κλάδων, πρωτοπόρων στον χώρο της θανατολογίας που σήμερα αναγνωρίζεται ότι διαδραμάτισαν -και διαδραματίζουν- ηγετικό ρόλο στη χώρα τους ή/και διεθνώς σε θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο. Αυτοί αντιτάχθηκαν στην «ιατρικοποίηση» του θανάτου και την αμήχανη αδράνεια της επιστημονικής κοινότητας απέναντι στην αντιμετώπιση του ύστατου αυτού γεγονότος της ανθρώπινης ζωής. Με το έργο τους έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και ενήλικες, της έρευνας σε θέματα πένθους και συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας  στο τέλος της ζωής του ανθρώπου καθώς και στήριξης στο πένθος.

Ο Αμερικανός Herman Feifel, στη μνήμη του οποίου απονέμεται αυτό το βραβείο, διεξηγαγε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ερευνα του στο πλευρό ασθενών στο τελικό στάδιο της ζωής τους, οργάνωσε επιστημονικές εκδηλώσεις και δημοσίευσε το βιβλίο ‘Τhe meanings of death’. Πρόκειται για τον πρωτοπόρο χάρις στον οποίο ο θάνατος αποτέλεσε ιδιαίτερο πεδίο έρευνας και μελέτης  στο πεδίο των επιστημών υγείας και ψυχικής υγείας.

Με το “Herman Feifel Award” έχουν τιμηθεί επιστήμονες διεθνούς κύρους από το χώρο της ιατρικής, νοσηλευτικής, ψυχολογίας, και φιλοσοφίας: Cicely Saunders, Colin Murray Parkes, William Worden, Ida Martinson,  Charles Corr, Kenneth Doka, Sandra Bertman,  Phylis Silverman, Mary Vachon και Betty Davies.