Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμοδιότητες

Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για:

 • κατασκευές και επισκευές,
 • η επίβλεψη,
 • έλεγχος και συντονισμός της εκτέλεσης των προγραμματισμένων έργων,
 • η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και των συστατικών αυτών, ως και
 • ο προγραμματισμός για την ανάπτυξη χώρων πρασίνου μέσα στις εδαφικές εκτάσεις του Πανεπιστημίου.

Τμήμα Γραμματείας

Αρμοδιότητες

 • Η παρακολούθηση της έγκαιρης και διεκπεραίωσης των μελετών της τήρησης των προθεσμιών για την εκτέλεση των έργων, της παραλαβής και της εκκαθάρισης των εργολαβιών.
 • Η συγκέντρωση και ταξινόμηση των στατιστικών στοιχείων των έργων και μελετών με τα οικονομικά δεδομένα.
 • Η αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων.
 • Η οργάνωση και επιμέλεια όλων των διαδικασιών διακίνησης της αλληλογραφίας όλων των Τμημάτων της ΤΥΠΑ.
 • Εντολές επίβλεψης, πρωτόκολλα εγκατάστασης εργολάβων, πρακτικά περατώσεως.
 • Ενημέρωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα νέα έργα.
 • Τήρηση και διαφύλαξη των φακέλων των συμβάσεων των έργων.
 • Κλείσιμο φακέλων των έργων και τήρηση του αρχείου παλαιών εργολαβιών
 • Μηνιαίες καταστάσεις και πιστοποιήσεων.
 • Διακίνηση, διαχείριση κάθε είδους υλικού.
 • Διαχείριση χρηματικών ποσών που εισπράττονται από την ΤΥΠΑ.

Επικοινωνία

Παν/πολη, 15784 Ιλίσια (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)
Τηλ. 2107275902

Τμήμα Μελετών

Αρμοδιότητες

Η σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών μελετών για κατασκευές και επισκευές ιδίως:

 • Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικού και μηχανημάτων για τις κατασκευές και επισκευές.
 • Μέριμνα για την κατάρτιση και υπογραφή των αποφάσεων και συμβάσεων, που απαιτούνται για την ανάθεση της εκπόνησης των μελετών για έργα και προμήθειες.
 • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εκτέλεσης των συμβάσεων για τεχνικές και οικονομικές μελέτες που ανατέθηκαν σε ιδιώτες.
 • Η ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής των εγκριθέντων προγραμμάτων τεχνικών μελετών, ετήσιων και μακροπρόθεσμων.
 • Σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, μέριμνα για την έγκριση του και έλεγχος των προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους.
 • Διενέργεια αυτοψιών και κατάρτιση γνωματεύσεων επί τεχνικών θεμάτων, ως σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
 • Τήρηση ενεργού αρχείου για την προτυποποίηση των μελετών κατασκευής και των λεπτομερειών για τις προμήθειες.

Επικοινωνία

Παν/πολη, 15784 Ιλίσια (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)
Τηλ. 2107275917 

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Αρμοδιότητες

Η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός της εκτέλεσης των έργων, της διενέργειας των προμηθειών και κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων και προμηθειών και ιδίως:

 • Η σύνταξη και ο έλεγχος των επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασμών πρωτοκόλλων νέων τιμών μονάδας συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ως και η μέριμνα για την έγκρισή τους.
 • Ο έλεγχος της ποιότητας και της αναλογίας των υλικών, ως και της ποιότητας των κατασκευών.
 • Η μέριμνα για τη δημοπράτηση των κάθε είδους έργων και προμηθειών και για την κατακύρωση ή επανάληψη των διαγωνισμών.
 • Η ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής των εγκριθέντων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων, ετήσιων και μακροπρόθεσμων.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων για εκτέλεση έργων και προμηθειών, ως και για την εγκατάσταση των αναδόχων.

 

Επικοινωνία

Παν/πολη, 15784 Ιλίσια (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)
Τηλ. 2107275073 

Τμήμα Συντήρησης

Αρμοδιότητες

 • Η συνεχής επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συστατικών τους ως και η εισήγηση για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης.
 • Η επίβλεψη της λειτουργίας και των εργασιών συντήρησης των γενικών εγκαταστάσεων, ιδίως δε των ανελκυστήρων και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, και λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, ηλεκτρικών δικτύων, υποσταθμών, τηλεφωνικού κέντρου, δικτύων ύδρευσης, ως και η μέριμνα για την τήρηση των σχετικών μητρώων λειτουργίας.
 • Η ανά μήνα σύνταξη πρωτοκόλλου για την ανάλωση των υλικών, που διατίθενται από την αποθήκη.
 • Ο ορισμός συντηρητή για κάθε κτίριο ή ομάδα κτιρίων, ο οποίος έχει την ευθύνη για την επιθεώρηση της λειτουργίας και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.
 • Η λειτουργία αποθήκης ανταλλακτικών και υλικών για τις ανάγκες των εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τον κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
 • Η ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής των εγκριθέντων ετήσιων προγραμμάτων συντήρησης των πανεπιστημιακών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Επικοινωνία

Παν/πολη, 15771 Ιλίσια (Τμ. Συντήρησης-Σχολή Θετ. Επιστ.)
Τηλ. 2107275950, 2107274300 

 

Τμήμα Πρασίνου

Αρμοδιότητες

ο προγραμματισμός για τη δημιουργία και ανάπτυξη χώρων πρασίνου μέσα στις εδαφικές εκτάσεις του Πανεπιστημίου και ιδίως:

 • Η μέριμνα για τη σύνταξη σχετικών μελετών ή ανάθεσή τους σε τρίτους.
 • Εγκατάσταση φυτωρίου για τους χώρους πρασίνου.
 • Μέριμνα για την εκτέλεση των έργων συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου.
 • Μέριμνα για τη φύλαξη και την πυρασφάλεια των ανοιχτών ελεύθερων χώρων του Πανεπιστημίου.
 • Μέριμνα για το καθορισμό και τον ευπρεπισμό των παραπάνω χώρων, των χώρων πρασίνου των αίθριων, των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επικοινωνία

Παν/πολη, 15784 Ιλίσια (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)
Τηλ. 2107275953