Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δημιουργήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, (ΦΕΚ Β΄6274/2021), σε εφαρμογή των απαιτήσεων του ν. 4812/2021 (Α’ 110). Aποτελεί εκείνη τη δομή του ΕΚΠΑ, η οποία συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Ιδρύματος και λειτουργεί ως «συνδετικός κρίκος» των επιμέρους Διοικητικών και Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών του Μονάδων. Το Επίπεδο και η οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 216 του ν.4957/2022, είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης. Αποστολή της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και η σύνταξη σχεδίων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Η Μονάδα διαρθρώνεται εσωτερικά από: α) την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και β) την Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συγκροτείται  με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) έως  τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),  της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή,  που εκπροσωπούν διαφορετικές επιστήμες που θεραπεύονται από το Α.Ε.Ι. Η θητεία της Επιτροπής είναι τετραετής και παράλληλη με τη θητεία του Πρύτανη του  Α.Ε.Ι. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς  δικαίωμα ψήφου ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. και  ο Προϊστάμενος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Οι αρμοδιότητες (μεταξύ άλλων) της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού  είναι:

 • η κατάρτιση πρότασης στρατηγικού σχεδίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς και της ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και η υποβολή της στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 224 του ν.4957/2022
 • ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης:  του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 και της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι

Η Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι:

 • η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού,
 • η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων από τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, που είναι αναγκαία για τη σύνταξη και τεκμηρίωση του στρατηγικού σχεδίου, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης της υλοποίησής του,
 • ο συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020,
 • η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων: i) ψηφιακού μετασχηματισμού του άρθρου 227 του ν.4957/2022, ii) ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226  του ν.4957/2022 και iii) βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 του ν.4957/2022.
 • η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των έργων που αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,
 • η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στη στρατηγική για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στην ανώτατη εκπαίδευση και η σχετική ενημέρωση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων, καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι.,
 • η συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020,
 • η εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. στους τομείς δραστηριότητάς του,
 • η συνεργασία με τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που επιτρέπει την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού και της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι., και
 • η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προβλέπεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

 

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 3689664, 2103689731

E-mail: mss@uoa.gr