ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 02092/2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι για τον ανωτέρω διαγωνισμό θα μπορούν 

 

να επισκεφθούν το χώρο την Παρασκευή 02-06-2017 και ώρα 11.00 π.μ.