ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α. ΓΑΖΗ

«Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία εκμίσθωσης των υπ’ αρ. 11 και 12 ισογείων καταστημάτων με συνενωμένη χρήση στο ακίνητο επί των οδών Κολοκοτρώνη 70, Βασ. Γεωργίου Α’ 5 και Νοταρά 55 στον Πειραιά, κληρονομίας Α. Γαζή»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : μέχρι και 7/7/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3 μ.μ.

Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών : 8/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ.

Ανακοίνωση
Υπ’αρ. 1/2022 διακήρυξη
Δικαιολογητικά