ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

GDPR – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και υλοποιεί το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR».   

Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες (δομή προγράμματος, δίδακτρα, κ.α.) δείτε τον Οδηγό Σπουδών: https://bit.ly/EKPA_GDPR_STUDY_GUIDE

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα, γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες της Ελλάδας και της Κύπρου.  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers - DPOs)
  • Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, Λογιστηρίου, HR, Marketing, IT
  • Νομικούς Συμβούλους
  • Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών
  • Δικαστικούς Λειτουργούς
  • Συμβούλους Επιχειρήσεων
  • Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα
  • Πτυχιούχους Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολών Δημόσιας Διοίκησης
  • Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δέκα (10) εβδομάδες.

Ξεκινά τη Δευτέρα, 4η Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται την Κυριακή, 19η Δεκεμβρίου 2021.

Με την ολοκλήρωσή του χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ καθώς και συμπλήρωμα πιστοποιητικού EUROPASS. 

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook: https://www.facebook.com/EKPAgdpr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, στη διεύθυνση: https://bit.ly/GDPR_REGISTER

Οδηγός Σπουδών