ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

GREEK DIASPORA FELLOWSHIP PROGRAM

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε δωρεά ύψους $1,25 εκατομμυρίων στο Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education – IIE) για την εκκίνηση του Προγράμματος Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς (Greek Diaspora Fellowship Program -GDFP).

Ακαδημαϊκοί, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά έχουν ως βάση τους τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα λάβουν υποτροφίες ώστε να επισκεφτούν Ελληνικά Πανεπιστήμια και να αναπτύξουν συνεργατικές και παραγωγικές σχέσεις ανάμεσα στους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς, και τα ιδρύματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι υπότροφοι θα διδάξουν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα σχεδιάσουν τη διδακτέα ύλη, και θα εκπονήσουν μελέτες σε πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τόσο τα Iδρύματα όσο και οι υποψήφιοι υπότροφοι, έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν ώστε να διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ένα πρόγραμμα, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί για πιθανή χρηματοδότηση.

Κάθε πρόγραμμα που θα υποβληθεί από το Πανεπιστήμιό μας αποτελεί συνεργασία ανάμεσα στο ΕΚΠΑ και τον αντίστοιχο επισκέπτη καθηγητή, ενώ οι αιτήσεις για τα προγράμματα υποβάλλονται μόνο μέσω της σχετικής διαδικτυακής πύλης https://www.onlineapplicationportal.com/gdfp/login  έως και τις 31/1/2017.

Πηγές για περαιτέρω ενημέρωση:

http://www.iie.org/Programs/Greek-Diaspora-Fellowship-Program#.WDbOZ-Y2se0

http://www.snf.org/en/newsroom/news/2016/03/the-snf-awards-$125-million-to-the-institute-of-international-education-to-launch-greek-diaspora-fellowship-program/

Πληροφορίες και διευκρινίσεις επίσης παρέχονται από το Institute of International Education μέσω του e-mail  GeekDiaspora[at]IIE[dot]org