ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (2017)

Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017

Προσφέρονται υποτροφίες για πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου (MA) με τίτλο: "International Public Service Relations"

Η περιγραφή του προγράμματος βρίσκεται στoν εξής σύνδεσμο:
https://issuu.com/uni_nke/docs/ipsrma_brochure_online

Προσφέρονται υποτροφίες για τρία (3) προγράμματα διδακτορικού επιπέδου (PhD):

1. PhD in Public Administration Sciences
2. PhD in Military Sciences
3. PhD in Military Engineering Sciences


Πληροφορίες για τα προγράμματα διδακτορικού επιπέδου είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://en.uni-nke.hu

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.