Menu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1177/21-4-2023, (Τ. Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27/7/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1160/21-4-2023, (Τ. Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27/7/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 1201/21-4-2023, (Τ. Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27/7/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1183/21-4-23 (Τ.Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27-7-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1184/21-4-2023, (Τ. Γ')

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26/7/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1214/22-4-2023, (Τ. Γ')

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26/7/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 1192/21.4.2023, (Τ. Γ')

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26/7/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 1194/21-4-2023, (Τ. Γ')

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/7/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 1182/21-4-2023, (Τ. Γ')

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/7/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 1193/21-4-2023, (Τ. Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/7/2023.