ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚ. 3/2023 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33, ΖΩΓΡΑΦΟΥ"

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρόκειται να εκμισθώσει το υπ' αρ. ΣΤ-2 διαμέρισμα 6ου ορόφου, 55τ.μ. επί της οδού Αγίου Νικολάου 33 Ζωγράφου, (κληροδότημα Αικ. Εξάρχου), ως κατοικία, με τιμή εκκίνησης 495,00€ μηνιαίο μίσθωμα. Για την ανωτέρω εκμίσθωση θα διενεργηθεί δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:μέχρι και 15/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00μ.μ.

Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορώ: 18/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Διακήρυξη 3/2023
Δικαιολογητικά

Ακολουθούν φωτογραφίες του ακινήτου