ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚ. 5/2022 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 2 ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 14,ΑΘΗΝΑ"

«Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο ισογείων καταστημάτων με δυνατότητα προσφοράς για ένα ή και για τα δύο καταστήματα, επί της οδού Ευριπίδου 14, Αθήνα, κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη, Αθήνα, σύμφωνα με την υπ’αρ.5/2022 Διακήρυξη»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : μέχρι και 22/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3 μ.μ.

Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών : 10/1/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ.

Διακήρυξη 5/2022
Δικαιολογητικά