ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021 «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 01/10/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας:07/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Διακήρυξη