ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Ο απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Ντουμάνης— σήμερα Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας (University of Southern Denmark)— κηρύχθηκε Fellow του American Psychological (APA) Association (SocietyforHealth Psychology):   https://www.apa.org/about/division/digest/share-members/initial-current-fellows. Όπως αναγράφεται στο καταστατικό του APA: “Ο τίτλος του Fellow είναι τιμητική διάκριση που δίνεται σε μέλη μας τα οποία επέδειξαν εξαιρετική και σπάνια συνεισφορά στον τομέα της ψυχολογίας."