ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Το Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της ΣΘΕ οργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία και Λήψη Δειγμάτων Μυελού των Οστών την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8  Μαρτίου 2017 από 09:00 έως 13:30.

  • ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Ένας Όροφος πάνω από το Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής και την Κοσμητεία της ΣΘΕ).

Η Εθελοντική Αιμοδοσία διεξάγεται σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου «Λαϊκό» από το 1999 και ενισχύει την Τράπεζα Αίματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Η Ενημέρωση και Λήψη δειγμάτων για τους Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. (http://www.oramaelpidas.gr/), τόσο κατά τι ημέρες της αιμοδοσίας όσο και καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του Ιατρείου της ΣΘΕ, το οποίο είναι συνεργαζόμενο κέντρο με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας από τον Δεκέμβριο του 2015.

Εθελοντική Αιμοδοσία και Λήψη Δειγμάτων για Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών θα διεξαχθεί και στις παρακάτω ημερομηνίες: 

  • Τετάρτη και Πέμπτη 24 & 25 Μαΐου 2017

Μέχρι σήμερα από το Ιατρείο της ΣΘΕ έχουν συγκεντρωθεί 1840 φιάλες αίμα και έχουν γίνει 446 άτομα εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές για την συμμετοχή τους και την προσφορά τους!