ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων».
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2021
 

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Προκήρυξη και στον Ιστότοπο του Προγράμματος.

Προκήρυξη

Ιστότοπος