ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ PMEDGR ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ «Γ. ΚΟΤΖΙΑΣ» (ΚΤΗΡΙΟ 15) ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου,  14.00-18.00  θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας "Γ. ΚΟΤΖΙΑΣ'' η 1η Επιστημονική  Ημερίδα του Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας της Ιατρικής Σχολής, γεγονός πολύ σημαντικό για όλους μας.

H Πρόσκληση και το Πρόγραμμα.