ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "10 YEARS NMDB" WORKSHOP

Τετάρτη 08 Μαρτίου 2017

Με την ευκαιρία των 10 χρόνων λειτουργίας της Διεθνούs βάσης "High Resolution Neutron Monitor Database-NMDB", η Ομάδα Κοσμικής Ακτινοβολίας του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων διοργανώνει στις 20-23 Μαρτίου 2017, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μια συνάντηση εργασίας με τίτλο "10 years NMDB" Workshop.

Θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και συνεργάτες από τουλάχιστον 16 χώρες που εκπροσωπούν περίπου 45 Μετρητές Νετρονίων, όπως του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://cosray.phys.uoa.gr/index.php/workshops2/10-years-nmdb