Menu

ΔΙΑΚ.18/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Διακήρυξη 18/2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ) με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την Προμήθεια «Τηλεπικοινωνιακού υλικού (δικτύου υπολογιστών και τηλεφωνικού δικτύου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συνολικού...

ΔΙΑΚ.20/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διακήρυξη 20/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ) με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη...

ΔΙΑΚ.19/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΗΛ/ΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 2 ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ»

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 5/10/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10966_ΠΡ62018

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κέντρου «Κλινικής Προσομοίωσης υψηλής πιστότητας» στο εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής. », (Α.Μ.10966).

AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Σ. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10862_0042018

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για εκπόνηση μελετών, έκδοση άδειας και τευχών δημοπράτησης για την ανέγερση νέου διώροφου κτηρίου για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ στην Πανεπιστημιούπολη», Α.Μ.10862

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

«Διακήρυξη 17/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων με σκοπό την κάλυψη αναγκών Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Συνολικός προϋπολογισμός 34.319,35 € χωρίς ΦΠΑ και 42.556,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Κριτήριο κατακύρωσης: H...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΕΤΟΥΣ 2019

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει για το έτος 2019 την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες.

Το Ίδρυμα, το έτος 2019, θα χορηγήσει τέσσερα (4) βραβεία, ύψους εκάστου είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.

Προκήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2018