Menu

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11119_Ε22020

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή», (Α.Μ.11119).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11103_Ε12020

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο», (Α.Μ.11103).

11119_ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο «Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή» Α.Μ. 11119, προϋπολογισμού 402.611,02 € (πλέον ΦΠΑ).

 

11103_ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο «Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο» Α.Μ. 11103, προϋπολογισμού 402.494,59 € (πλέον ΦΠΑ).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11124_ΠΥ12020

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο», (Α.Μ. 11124).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
  2. Την υπ’αριθμ. Β1/439 (ΦΕΚ 1969/3-11-1999 τ.Β΄) υπουργική απόφαση για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Μουσείων του Εθνικού και...

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11192_ΠΡ92019

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του ρομποτικού συστήματος στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής και ακτινοθεραπείας CYBERKNIFE M6 NEURO και εξοπλισμού ιατρικής φυσικής για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών», (Α.Μ. 11192).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΕΚ 2243/29-11-2019 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2243/29-11-2019 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου, τηλ. 210  7277784

-Αριθμός προκήρυξης: 1819043250/29-8-2019/20-8-2019  (ΑΔΑ: ΩΜΝΦ46ΨΖ2Ν-ΚΒ7)

  • Μία...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΕΚ 2228/29-11-2019 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2228/29-11-2019 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Οδοντιατρικής – Θηβών 2, Τ.Κ. 11527 Γουδή (τηλ. 210 7461117)

Τομέας Προσθετολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1920006278/22-10-19 (ΑΔΑ: ΨΦ0Χ46ΨΖ2Ν-ΙΓΩ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα...