Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Κέντρα Αριστείας του ΕΚΠΑ

 

Η Σύγκλητος του Εθνικού μια Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση του Πρύτανη καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου, αποφάσισε σχεδόν πριν από 1 χρόνο τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας (ΚΑ) σε διεπιστημονικούς τομείς, στους οποίους το Πανεπιστήμιο έχει να παρουσιάσει καινοτόμο δραστηριότητα ή/και που στρατηγικά θέλει να αναπτύξει.

Η επιλογή δημιουργίας Κέντρων Αριστείας υπηρετεί το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ιδρύματος, που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία συνθηκών διάκρισης σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου. Η επένδυση σε όλους τους τομείς της πνευματικής και δημιουργικής πρακτικής δράσης του ΕΚΠΑ είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον του Ιδρύματος. Η πρώτη παρέμβαση στον τομέα αυτό θα είναι η επένδυση στη διεπιστημονική συνεργασία, η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων βέλτιστων παραδειγμάτων και μεθόδων για την καινοτομία και την έρευνα και η προώθηση των βασικών επιστημών, αλλά και των συνεργατικών επιστημονικών κλάδων, καθώς και των σύγχρονων τεχνολογικών πεδίων και των αντικειμένων που συνδέονται με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη των Κέντρων συντονίζεται από μια Επιτροπή για κάθε Κέντρο, η οποία ορίστηκε με απόφαση Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών Τμημάτων και Σχολών. Η Επιτροπή αυτή θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου και θα συνεργάζεται με όλα τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εγχείρημα και αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στο αντικείμενο του Κέντρου. Οι δομές αυτές, αφού ωριμάσουν, θα μπορούν να αποτελέσουν Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ή να ενταχθούν σε αυτό ως λειτουργικές Μονάδες του.

Με στόχο την άρτια ανάπτυξη των Κέντρων Αριστείας, η Σύγκλητος αποφάσισε ήδη να διαθέσει για τον ερευνητικό εξοπλισμό τους χρήματα από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελεί κοινό εξοπλισμό για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου και θα διέπεται από τον κανονισμό ερευνητικού εξοπλισμού της Επιτροπής Ερευνών, όπως αυτός ισχύει.

Το Πανεπιστήμιό μας, κορυφαίος εκφραστής του θεσμού του Δημόσιου Πανεπιστημίου στη χώρα μας, εισέρχεται στην νέα χρονιά με σύνεση και προσοχή, αλλά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για τη Χώρα και για τις δυνατότητες προσφοράς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελεί βασικό έρεισμα της Πολιτείας, γιατί είναι σε θέση με τις δομές και το έργο του να λειτουργεί ως στέρεο υπόβαθρο για την ασφαλή πορεία και ανάπτυξη της χώρας.
 

Τα κέντρα αριστείας του ΕΚΠΑ είναι τα εξής:

 1. Κέντρο Αριστείας "Αγροδιατροφή και Αυθεντικότητα Τροφίμων"
 2. Κέντρο Αριστείας "Κλιματική Αλλαγή - Προσαρμογή και Μετριασμός"
 3. Κέντρο Αριστείας "Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων"
 4. Κέντρο Αριστείας "Ψηφιακή Κληρονομιά"
 5. Κέντρο Αριστείας "Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες"
 6. Κέντρο Αριστείας για τις "Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές"
 7. Kέντρο Αριστείας "Φιλοσοφικών Ερευνών"
 8. Κέντρο Αριστείας για την "Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική"
 9. Κέντρο Αριστείας "Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων"
 10. Κέντρο Αριστείας "Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές"
 11. Κέντρο Αριστείας "Γαλάζια Ανάπτυξη – Nαυτιλιακή Eπιχειρηματικότητα - Θαλάσσιο Περιβάλλον – Νησιωτικότητα"
 12. Κέντρο Αριστείας "Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων"
 13. Κέντρο Αριστείας "Αξιοποίησης Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακού Διαλόγου"
 14. Κέντρο Αριστείας "Βασικής Έρευνας στις Θετικές Επιστήμες"
 15. Κέντρο Αριστείας  "Για την ΄Ερευνα στην Εκπαίδευση, στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες"

 

Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση σχετικά με τη δράση των Κέντρων Αριστείας.

 

Κέντρο Αριστείας «Αγροδιατροφή και Αυθεντικότητα Τροφίμων»

 

Το Κέντρο Αριστείας για την Αγροδιατροφή και την Αυθεντικότητα Τροφίμων κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, και μετά την εναρκτήρια εκδήλωση, διευρύνθηκε με νέες ερευνητικές ομάδες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων του ερευνητικού πεδίου της Αγροδιατροφής, των Τροφίμων και της Διατροφής. Συνεπές στους σκοπούς λειτουργίας του, συνέχισε το πλούσιο ερευνητικό του έργο με την ανάπτυξη νέων μεθόδων τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας τροφίμων εθνικής προτεραιότητας, την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών, τη δημοσίευση πληθώρας άρθρων και την κατάθεση πολλών ερευνητικών προτάσεων. Παράλληλα ενίσχυσε το εκπαιδευτικό του έργο με πολλές διαλέξεις σε πλήθος προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμ. Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής του ΕΚΠΑ, αλλά και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα υποστήριξε το έργο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα ελέγχου τροφίμων και τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας και καταπολέμησης της νοθείας των τροφίμων. Παράλληλα, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις των καιρών, μέλη του συνεργάστηκαν με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και εξέδωσαν οδηγούς για τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων και την επανεκκίνηση της μαζικής εστίασης τον καιρό της πανδημίας. Μέλη του ΚΑ είναι μέλη επιστημονικών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), του ΕΦΕΤ και του ΣΕΒΤ, και συμμετέχουν στην Εθνική Ερευνητική Υποδομή FoodOmicsGR. Η διαμόρφωση των οδηγών βασίστηκε σε επιστημονική γνωμοδότηση για το προφίλ επικινδυνότητας του ιού σε περιβάλλον επιχειρήσεων τροφίμων, με ισχυρή συμμετοχή Καθηγητών του ΕΚΠΑ και υπό το συντονισμό της Καθηγήτριας Ανδρονικής Νάσκα, μέλος του ΚΑ. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν δύο εμβληματικά προϊόντα, το ελαιόλαδο Athenian, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπλ. Καθηγητή Πρ. Μαγιάτη και το κρασί ΑΛΧΗΜΕΙΑ, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπλ. Καθηγητή Χαρ. Προεστού, προϊόντα που διατίθενται μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Κέντρο Αριστείας Κλιματική Αλλαγή - Προσαρμογή και Μετριασμός

 

To Κέντρο Αριστείας "Κλιματική Αλλαγή - Προααρμογή και Μετριασμός" υποστήριξε το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης κατά το 2ο εξάμηνο του 2020. Ειδικότερα υποστήριξε την επιμόρφωση στελεχών των Υπουργείων Πολιτισμού των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο αντικείμενο «Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά». Παράλληλα ανέπτυξε συνεργασίες στο ίδιο αντικείμενο με φορείς του εξωτερικού (Climate Heritage Network, Πανεπιστήμια μέλη του Προγράμματος CIVIS), ενώ μέλη του Κέντρου συμμετέχουν ενεργά στο Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της.  

Το Κέντρο συνεχίζει τις δράσεις του με σκοπό: 1) την καταγραφή του ερευνητικού έργου που έχει αναπτυχθεί από τα μέλη του Κέντρου και τη δημιουργία σχετικού αποθετηρίου, 2) τη διεύρυνση των συνεργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα στο αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής και 3) την προετοιμασία ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.  

 

Κέντρο Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» ΕΚΠΑ

 

Σκοπός του Κέντρου Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» του ΕΚΠΑ είναι ο συντονισμός όλων των ερευνητικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιό μας σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανακάλυψη φαρμάκων. Το Κέντρο αποτελεί μια διεπιστημονική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει κοντά όλες τις ομάδες του ΕΚΠΑ που ασχολούνται με θέματα φαρμάκων και να αποτελέσει μοχλό ενδυνάμωσης ήδη υπαρχουσών συνεργασιών, αλλά και ανάπτυξης νέων συνεργασιών, με απώτερο στόχο τη μέγιστη δυνατή συνέργεια και την απόκτηση και χρήση κοινών υποδομών.

Η εναρκτήρια ανοικτή ημερίδα εργασίας (workshop) του Κέντρου Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» του ΕΚΠΑ, που αφορούσε τη συζήτηση για την οργάνωση, τη δομή, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα του Κέντρου, πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, για πρώτη φορά έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή όλων των ομάδων του ΕΚΠΑ που δραστηριοποιούνται στις θεματικές συνιστώσες του Σχεδιασμού και της Ανακάλυψης Φαρμάκων, από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Φαρμακευτικής, το Τμήμα Χημείας, το Τμήμα Βιολογίας.

Ανταποκρινόμενες στις επιταγές των καιρών και στην πρόκληση της πανδημίας που αποτελεί απειλή για όλη την ανθρωπότητα, διάφορες ομάδες που ανήκουν στο Κέντρο Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» του ΕΚΠΑ έχουν αναπτύξει έντονη επιστημονική δρατηριότητα σε θέματα που αφορούν βασική έρευνα για την κατανόηση της COVID-19, τον προσδιορισμό φαρμακευτικών στόχων σε μοριακό επίπεδο και την ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων για την καταπολέμηση του SARS-CoV-2, αλλά και σε θέματα που αφορούν τη μελέτη διαγνωστικών μεθόδων και ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων. Θα προγραμματιστεί ημερίδα σχετικά με αυτά τα θέματα με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής τον Ιούνιο 2021.

 

Κέντρο Αριστείας "Ψηφιακή Κληρονομιά"

 

To Κέντρο Αριστείας στην Ψηφιακή Κληρονομιά συνεχίζει τις δράσεις τους στην κατεύθυνση περαιτέρω ενίσχυσης της δικτύωσης και της βιωσιμότητας των εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων που αποτελούν τα μέλη του. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 1 την καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού των εργαστηρίων και ομάδων προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ποιότητα και η ποσότητα του ερευνητικού εξοπλισμού και να αξιοποιηθεί από το σύνολο των μελών του Κέντρου. 2) Την καταγραφή του ερευνητικού έργου που έχει αναπτυχθεί από τα μέλη του Κέντρου με σκοπό την δημιουργία αποθετηρίου και την ενίσχυση του προφίλ του Κέντρου. 3)          περαιτέρω δράσεις δικτύωσης εντός και εκτός ιδρύματος για την ενημέρωση, διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και διεκδίκηση χρηματικών πόρων για τη έρευνα και την ανάπτυξη του κέντρου. 4) ανάπτυξη διαδικτυακής παρουσίας και υπολογιστικών εργαλείων συνεργασίας. 5) δημιουργία ενημερωτικού δελτίου με χρήσιμα για τα μέλη του Κέντρου στοιχεία όπως ευκαιρίες χρηματοδότησης, καλές πρακτικές και συναφή δράσεις από το εξωτερικό, κλπ.

Οι δράσεις του Κέντρου θα συνεχισθούν στους άξονες που έχουν τεθεί από τη δημιουργία του και στοχεύουν στη θεσμική εξέλιξη του Κέντρου και στο να αποτελέσει  σημαντικό σημείο αναφοράς σε θέματα ψηφιακής κληρονομιάς και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας.

 

Κέντρο Αριστείας Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 

Ο βασικός στόχος του Κέντρου είναι να ανταποκριθεί στην έντονη ανάγκη διεπιστημονικής έρευνας με άξονα τις ανθρωπιστικές επιστήμες και αντικείμενο την κατανόηση των πολύπλοκων και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτων πτυχών του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας καθώς και των προοπτικών διαμορφωτικής παρέμβασης σε πλαίσιο παιδαγωγικών, κοινωνικών και ηθικών αξιών. Εγείρονται νέοι τρόποι έκφρασης, επικοινωνίας και οργάνωσης σε πολύπλοκες συλλογικές δομές, αναδύονται νέα σημειωτικά συστήματα, και επινοούνται νέες μέθοδοι καταγραφής και κατανόησης της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Εγείρονται επίσης νέα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική αειφορία του κόσμου μας. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σχετίζεται με την έννοια της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - μηχανής, αυτής του σχεδιασμού καθώς και με την έννοια του αενάως αναδυόμενου δυναμικού φαινομένου ώστε οι ψηφιακές διαδικασίες να αποτελούν την καρδιά της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το αντικείμενο του κέντρου είναι αναδυόμενο και έντονα διαθεματικό. Ως εκ τούτου έχει διαρθρωθεί με μονάδα ερευνητικές δομές του ΕΚΠΑ. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν 15 Ερευνητικά Εργαστήρια από τη Φιλοσοφική Σχολή, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σκοπός του ΚΑ είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς, παράγοντας γνώση και στηρίζοντας την πολιτεία στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σε θέματα εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, γλωσσών, λογοτεχνίας, θρησκείας,  παραστατικών τεχνών, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και των ανθρώπινων πλευρών στον χώρο της υγείας. 

Μέχρι σήμερα το ΚΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες έχει αναπτύξει ή συμμετάσχει σε δια-εργαστηριακά ερευνητικά έργα, εντός του Κέντρου ή με όμορους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, σε έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και άλλους Εθνικούς Φορείς, σε διαθεματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ έχει αναπτύξει συνεργασία με το υπό ίδρυση Κέντρο Αριστείας 'Digital Transformations' του Πανεπιστημίου Linnaeus της Σουηδίας.

 

Κέντρο Αριστείας για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

 

Το Κέντρο Αριστείας για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε τον περασμένο Απρίλιο, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Στους σκοπούς του κέντρου συγκαταλέγονται: η ανάδειξη της έρευνας που πραγματοποιείται από ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια στο ΕΚΠΑ με αντικείμενο έρευνας τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities), η συμμετοχή σε συναφή εθνικά και διεθνή δίκτυα, καθώς και η δημιουργία νέων συνεργασιών με θεσμούς που εστιάζουν σε διαφόρους τομείς των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, και τέλος η δημιουργία μίας κεντρικής Ψηφιακής Πύλης, καθώς και ψηφιακών πόρων, οι οποίοι θα καθιστούν προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό την παραγόμενη έρευνα αναφορικά με τον υλικό πολιτισμό του ελλαδικού χώρου, από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Η πρώτη ανοικτή παρουσίαση του Κέντρου έγινε στις 29 Μαΐου 2020, ενώ μία από τις δράσεις του, η ψηφιακή πλατφόρμα ArchaeoCosmos  (http://archaeocosmos.arch.uoa.gr/),παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο «Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας» που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τον περασμένο Οκτώβριο (https://cutt.ly/uhD7cXw). Το Κέντρο βρίσκεται την περίοδο αυτή σε συνεννοήσεις με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ώστε να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης γύρω από την προώθηση των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ιδρύματος.

Παράλληλα, το Κέντρο θα συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 1ης «Εβδομάδας Φοιτητών» (Student Week), που θα προσφέρει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ τον προσεχή Ιούνιο στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Πανεπιστημιακών Ανταλλαγών CIVIS με θέμα την αρχαιολογία εντός του αστικού ιστού (https://civis.eu/storage/files/civis-stc-urban-archaeology-2.pdf). Το Πρόγραμμα θα προσφερθεί σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Aix Marseille, Στοκχόλμης, και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Τα τέσσερα ιδρύματα εργάζονται παράλληλα και για τη δημιουργία διεθνούς μεταπτυχιακού στην αρχαιολογία, και πάλι στο πλαίσιο του Προγράμματος CIVIS.

 

Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Σπουδών

 

Tο Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών θέτει, ως έναν από τους κύριους στόχους του, να αναδείξει και να εμβαθύνει την υπάρχουσα αριστεία στην φιλοσοφική έρευνα που συντελείται στο ΕΚΠΑ και να ενισχύσει τον εξωστρεφή προσανατολισμό της. Το κέντρο λειτουργεί ως πόλος που ενώνει συναδέλφους  από διαφορετικές Σχολές του ΕΚΠΑ και ως βασικός φορέας διεθνούς προβολής της φιλοσοφικής έρευνας που παράγεται στην Ελλάδα. Στο πλαίσιό του διαμορφώνεται και ενισχύεται μια κουλτούρα συνεργασίας στο πεδίο της Φιλοσοφίας, η οποία έλειπε από το Πανεπιστήμιό μας τα τελευταία αρκετά χρόνια.

Παρά τις δυσχέρειες που δημιούργησε η πανδημία, έχουν σχεδιαστεί ήδη οι βασικοί άξονες ενεργειών και έχουν προσδιοριστεί οι πρώτες δράσεις. Ειδικότερα, προγραμματίζεται ως εναρκτήρια δημόσια εκδήλωση μια ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Jonathan Wolff (Oxford University). Θέμα της θα είναι οι πολιτικές και ηθικές διαστάσεις της πανδημίας και την κεντρική ομιλία θα κληθούν να σχολιάσουν μέλη του Κέντρου Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών. Επίσης, το Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών διερευνά τη δυνατότητα φιλοξενίας ερευνητικών εταίρων από το εξωτερικό και έχει δρομολογήσει την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με αντίστοιχα διεθνή Centers of Excellence.

Επιπλέον, προετοιμάζονται ερευνητικές προτάσεις και συνεργασίες με ερευνητικές δομές και Ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Τέλος, διερευνάται η δυνατότητα οργάνωσης κύκλων διαδικτυακών και δια ζώσης μαθημάτων που θα απευθύνονται στο διεθνές κοινό.

 

Κέντρο Αριστείας για την Πολυγλωσσία και τη Γλωσσική Πολιτική

 

Το Κέντρο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στον χώρο των κοινωνικοπολιτικών γλωσσικών επιστημών στην Ελλάδα. Η έρευνα και οι δράσεις του Κέντρου συνδέονται με τους στόχους της θεσμικά πολύγλωσσης Ευρώπης μεταξύ των οποίων είναι η εποικοδομητική διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλότητας στις σημερινές πολύγλωσσες κοινωνίας μας, η «πολυγλωσσική στροφή» στην εκπαίδευση και την παγκόσμια επικοινωνία και η ανάπτυξη των πολυγλωσσικών τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών της Ευρώπης και για γλωσσική δικαιοσύνη, ιδιαίτερα για τις «μικρές» γλώσσες όπως τα ελληνικά που κινδυνεύουν με ψηφιακή εξαφάνιση. Περισσότερα

Το Κέντρο αποτελεί «συμμαχία» ερευνητών από Τμήματα του ΕΚΠΑ που καλλιεργούν γλωσσικές σπουδές, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και από άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα Ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Επίσης, λειτουργεί ως πηγή έγκυρης πληροφόρησης για ποικίλα κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα που συνδέονται με την πολυγλωσσία, οργανώνει και διενεργεί διεπιστημονική έρευνα και καταθέτει στους αρμόδιους φορείς προτάσεις για πολιτικές που βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και απαντούν στις κοινωνικές προκλήσεις του σήμερα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα λόγω των ψηφιακών τεχνολογιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ολοένα αυξανόμενων ροών μετανάστευσης και μετακίνησης πληθυσμών.

Το Κέντρο έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει: συνεργασίες του με ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια ελληνικών ΑΕΙ, συμπερίληψη του Κέντρου στη «δέσμη» ερευνητικών κέντρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, συνεργασία με ευρωπαϊκά ΑΕΙ για την ίδρυση ΠΜΣ για την Πολυγλωσσία, στο πλαίσιο του CIVIS , έργα και δράσεις τρίτων με αίτημα να ενταχθούν στις εργασίες του Κέντρου.

Οι δράσεις τις οποίες ήδη υλοποιεί το Κέντρο εντάσσονται στα εξής τέσσερα έργα: 1) Παρατηρητήριο πολυγλωσσίας, 2) Οι γλώσσες στην εκπαίδευση, 3) Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, 4) Εξετάσεις γλωσσομάθειας

Ιστοσελίδα: elp.enl.uoa.gr

 

Κέντρο Αριστείας Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

 

Στο Κέντρο Αριστείας Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων συμμετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο ερευνητικό έργο και ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τη διαχείριση των καταστροφών και κρίσεων, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές.

Βασικός σκοπός του Κέντρου Αριστείας είναι η προστασία των πολιτών και η μείωση κάθε είδους επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με την συνεργασία όλου του σχετικού επιστημονικού δυναμικού που υφίσταται στο ΕΚΠΑ.

Μεταξύ των στόχων του, είναι

 • η προώθηση της έρευνας και στα τρία στάδια διαχείρισης των καταστροφών (προκαταστροφικό στάδιο του μετριασμού της πρόληψης και της προετοιμασίας, συνκαταστροφικό στάδιο της απόκρισης και της άμεσης επέμβασης, μετακαταστροφικό στάδιο της αποκατάστασης) και η παραγωγή καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων,
 • η ανάλυση-εκτίμηση κινδύνων, η εκτίμηση τρωτότητας δομών και υποδομών και η εκτίμηση της διακινδύνευσης συστημάτων,
 • ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η οργάνωση για τη διαχείριση των καταστροφών σε κάθε επίπεδο διοίκησης,
 • ο επιχειρησιακός συντονισμός εθνικών και διεθνών αποστολών σε περιοχές, που επλήγησαν από καταστροφές,
 • η εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη και η ψυχολογική υποστήριξη θυμάτων καταστροφών,
 • η παροχή πιστοποιημένης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης – κατάρτισης – ενημέρωσης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη) και η παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού,
 • η υποστήριξη των αρμόδιων δομών της πολιτείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την διαμόρφωση και χάραξη της πολιτικής διαχείρισης φυσικών καταστροφών και
 • η προαγωγή της ενημερότητας των πολιτών σε θέματα φυσικών καταστροφών και διαχείρι-σης τους, μέσω εκδηλώσεων, συνεδρίων, ομιλιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων σχετικών δράσεων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αριστείας Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων οργανώθηκαν επιστημονικές και ανθρωπιστικές αποστολές σε περιοχές, που επλήγησαν:

 • από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων:
  • των σεισμών στο Elazığ της Τουρκίας με μέγεθος Mw=6.8 στις 24 Ιανουαρίου 2020, της Ηπείρου με μέγεθος Mw=5.7 στις 21 Μαρτίου 2020 και της Σάμου με μέγεθος Mw=6.9 στις 30 Οκτωβρίου 2020,
  • των πλημμυρών στην Εύβοια στις 9 Αυγούστου 2020,
  • του μεσογειακού κυκλώνα Ιανού στις 17 Σεπτεμβρίου στα Ιόνια Νησιά και στην Καρδί-τσα
 • από τεχνολογικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης:
  • της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού (Λίβανος) στις 4 Αυγούστου 2020.

Στόχος των αποστολών αυτών ήταν η εκτίμηση των επιπτώσεων στον τοπικό πληθυσμό, στο δομημένο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων κτηρίων, υποδομών και δικτύων και στο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, τα μέλη των επιστημονικών αποστολών ενίσχυσαν τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και προσέφεραν επιστημονική και τεχνική βοήθεια όχι μόνο στις αρχές των πληγεισών περιοχών, αλλά και σε άλλες επιστημονικές αποστολές και ομάδες έρευνας και διάσωσης που είχαν σπεύσει στις περιοχές αυτές καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια στον τοπικό πληθυσμό.

Επίσης, οργανώθηκαν συνέδρια, ομιλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για την προαγωγή της ενημερότητας των επιστημόνων και των πολιτών σε θέματα φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων. Ενώ πολλές ήταν και οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις και εργασίες.

 

 

Κέντρο Αριστείας για την ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ’

 

Το Κέντρο Αριστείας για την ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ’ μετά την επίσημη παρουσίασή του κατέγραψε την ερευνητική δραστηριότητα και  την υπάρχουσα υποδομή των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ που ασχολούνται ερευνητικά και εκπαιδευτικά με τα θέματα του. Προχώρησε σε μια σειρά επαφών με το Υπουργείο Περιβάλλοντος  και Ενέργειας καθώς και με εταιρείες παραγωγής και προμήθειας Ενέργειας. Εκπροσωπείται στο HUB-1 ‘Climate, Environment, Energy’ toy CIVIS. Δραστηριοποιείται σε επαφές με άλλα ιδρύματα (π.χ. Παν. Δυτικής Μακεδονίας) σε σχέση με τη απολιγνηματοποίηση και το ΄πράσινο υδρογόνο’.

 

Κέντρο Αριστείας «Γαλάζια Ανάπτυξη – Nαυτιλιακή Eπιχειρηματικότητα - Θαλάσσιο Περιβάλλον – Νησιωτικότητα

 

Το Κέντρο βρίσκεται στη φάση της δικτύωσης Επιστημονικών ή/και Ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ (π.χ. Εργαστήρια) μέσω των ιδρυτικών (κατ’ αρχάς) μελών του Κέντρου. Στις 27-9-2020 πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικότητας με τη παρουσία του Υπουργού Ι. Πλακιωτάκη και της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κα Χ. Καλογήρου και των μελών του Κ.Α.ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι παρακάτω αναπτυξιακές προτάσεις του Κ.Α (για τις οποίες και παραδόθηκε και σχετικός Φάκελος):

(α) Πλατφόρμα Γαλάζιας Ανάπτυξης (Νησιωτική Επιχειρηματικότητα –Γαλάζια Οικονομία –Πιλοτική Εφαρμογή) –  Δ. Καινούργιος – Π. Αλεξάκης)

(β) Έξυπνα Λιμάνια(Ναυτιλία –Ακτοπλοΐα –Πιλοτική Εφαρμογή) – Α. Αλωνιστιώτη

(γ) Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διάβρωση ακτών λόγω ανθρώπινης παρέμβασης(π.χ. Άστοχες επιλογές θέσεις αλιευτικών καταφυγίων, λιμανιών, τεχνικών έργων) (Σ. Πούλος)

‘Έγινε παρουσίαση του Κέντρου Αριστείας στο Δήμο Στυλίδας κατά την υπογραφή MoU (18-2-2020) μεταξύ Δήμου Στυλίδας και Ε.Κ.Π.Α. Κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Δήμου Στυλίδας, εκ μέρους του Κ.Α. ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ έγιναν οι παρακάτω προτάσεις προς το Δήμο Στυλίδας:

(α) Συλλογή – Καταχώριση – Οργάνωση των γεω-περιβαλλοντικών, των οικονομικών δεδομένων (ανθρωπίνων δραστηριοτήτων) αλλά και της πολιτιστικής πληροφορίας του Δήμου Στυλίδας.

(β) Πρόταση για ανάπτυξη τεχνολογιών «Smart-Port» για το Λιμένα Στυλίδας.

(γ) Μελέτη και καταγραφή των χαρακτηριστικών του παραλιακού μετώπου του Δήμου Στυλίδας με έμφαση στις επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεμβάσεων και της κλιματικής αλλαγής

(δ) Η Περιβαλλοντική παρακολούθηση του Μαλιακού Κόλπου Εποχιακές ωκεανογραφικές μετρήσεις εντός του Κόλπου και στις εκβολές Σπερχειού Ποταμού, Συνδρομή στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό). Η πρόταση αυτή αφορά και τους 4 δήμους που «μοιράζονται» την ακτογραμμή του Μαλιακού Κόλπου.

Στο πλαίσιο της μελέτης του ΟΕΕ με τίτλο "Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και προτάσεις για την επόμενη μέρα", το Κ.Α. μέσω του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και του διευθυντή του Αν. Καθηγητή Δ. Καινούργιου κατέθεσαν κείμενο σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ΜμΕ, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αποτελούν μέρος των στόχων και των προτεινόμενων δράσεων του Κ.Α.

Το Κ.Α. Γαλάζια Ανάπτυξη έκανε παρέμβαση με Επίσημη Επιστολή-Κείμενο Εργασίας προς την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της οποίας προΐστατο ο Καθηγητής Χρ. Πισσαρίδης και της οποίας το αντικείμενο ήταν η Αναζήτηση Νέου Αναπτυξιακού Υποδείγματος της Οικονομίας της Ελλάδος. Την ευθύνη σύνταξης του Κειμένου Εργασίας είχε το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ).

Στόχος του κειμένου ήταν να αναδειχθεί, με συγκεκριμένα στοιχεία, η σημαντικότητα της Γαλάζιας Οικονομίας για τη χώρα μας και να ευαισθητοποιήσει την “Επιτροπή Πισσαρίδη” έτσι ώστε να συμπεριληφθεί ευκρινώς ο συγκεκριμένος τομέας στο τελικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας που θα κατατεθεί προς την Ελληνική Κυβέρνηση.

Tο Κέντρο Αριστείας ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στη θεματική ενότητα Nαυτιλιακή Eπιχειρηματικότητα έχει προχωρήσει στην

(α) οργάνωση εξειδικευμένου ΠΜΣ Ναυτικού Δικαίου,

(β) έκδοση συγγράμματος Ναυτικού Δικαίου,  και

(γ) συμμετέχει στην  Committee of Experts-ILO με αντικείμενο ειδικώς φέτος τον εγκλωβισμό 400.000 ναυτικών λόγω της πανδημίας και τη συνακόλουθη παραβίαση διεθνών κανόνων.

Το συνδεδεμένο με το Κ.Α. Γαλάζια Ανάπτυξη εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έχει συμμετοχή σε δυο συναφή με τους στόχους του Κ.Α. Γαλάζια Ανάπτυξη, Ερευνητικά προγράμματα (Υπεύθυνος Κ.Α. Ε. Δασενάκης):

(α) HIMIOFOTS (https://www.himiofots.gr/el) με κωδικό ΟΠΣ 5002739

(β) MEDREGION https://medregion.eu / Χρηματοδότηση DG Environment 11.0661/2018/794286/SUB/ENV.C2

Η Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ, με Υπεύθυνο τον Σ. Σοφιανό, η οποία υποστηρίζει την έρευνα και τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχει θέσει στη διάθεση του Κ.Α.ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ τα παρακάτω εργαλεία (μοντέλα προσομοίωσης):

(α) το σύστημα θαλάσσιας πρόγνωσης ALERMO (Aegean Levantine Eddy Resolving Modeling System - http://www.oc.phys.uoa.gr/oceanf2.html).

(β) το σύστημα πρόγνωσης κυματισμού TRITON (http://www.oc.phys.uoa.gr/dok2.htm), το οποίο παρέχει προγνώσεις θαλασσίου κύματος από τη Μεσόγειο Θάλασσα έως παράκτιες περιοχές της Ελλάδας.

(γ) το διαδραστικό εργαλείο ΔΙΑΥΛΟΣ (http://diavlos.oc.phys.uoa.gr) πρόγνωσης διασποράς πετρελαιοκηλίδας που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου.

Το εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας έχει οργανώσει και συγκεντρώσει φυσικο-γεωγραφικά χαρακτηριστικά για πλήθος σημείων κατά μήκος της Ελληνικής ακτογραμμής (με έμφαση στις παραλίες), τα οποία αποσκοπούν στη σύσταση ενός Εθνικού Ακτολογίου, ενός προφανώς αναπτυξιακού εργαλείου στο πλαίσιο της Γαλάζιας Τουριστικής Επιχειρηματικότητας της παράκτιας ζώνης και των νησιών. Η βάση δεδομένων που είναι συνέχεια του προγράμματος BeachTour συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα.

Με πρωτοβουλία, επίσης, της Αναπλ. Καθ. Π. Νομικού, το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας  ενέταξε τις παρακάτω δράσεις του για το 2020 , των οποίων τα αποτελέσματα είναι στη διάθεση του Κ.Α. ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

(α) Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Virtual Diver (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) πραγματοποιήθηκαν υποβρύχιες λήψεις στην καλδέρα της Σαντορίνης (Ιούλιος και Οκτώβριος 2020) και κατασκευάστηκαν 3D models τα οποία και ενσωματώθηκαν στη ψηφιακή πλατφόρμα για την ανάδειξη του θαλάσσιου πλούτου του ηφαιστείου. https://www.virtualdiver.gr/media

(β)  Πραγματοποίηση διαλέξεων για τη θαλάσσια έρευνα και την προσαρμογή των 3D models του υποθαλάσσιου χώρου σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητάς (VR) στο 3DTeLC Virtual Summer School 20-24 July 2020 στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ 3DTeLC (http://3dtelc.lmv.uca.fr/)

Ήδη από το Δεκ. 2020 το Κ.Α. ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμελητήριων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (The Network of Insular Chambers of the European Union(INSULEUR)) το οποίο εκπροσωπεί 29 Επιμελητήρια έχοντας την έδρα του στη Νήσο ΧΙΟ για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

 

Κέντρο Αριστείας «Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων»

 

Δεκατέσσερις ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ από τα Τμήματα Φαρμακευτικής, Βιολογίας και Ιατρικής που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς με τους στόχους του Κέντρου Αριστείας τομείς. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζουν σχετικό έργο στην απομόνωση και τον χημικό χαρακτηρισμό των φυσικών προϊόντων καθώς και στην μελέτη της βιοδραστικότητας τους σε ένα ευρύ πεδίο βιοδοκιμών.

Ειδικότερα οι δραστηριότητες-εργασίες των εργαστηρίων του ΚΑ «Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνολογίες απομόνωσης και χημικού χαρακτηρισμού χερσαίων και θαλάσσιων μικρών μορίων, τεχνολογίες μεταβολομικής, απομόνωση και σύνθεση βιοδραστικών μορίων και προκλινίκες μελέτες βασικής και μεταφραστικής έρευνας με έμφαση το καρδιαγγειακό σύστημα, τεχνολογίες σάρωσης (screening) φυσικών προϊόντων και μικρών μορίων σε πεδία μοριακής-κυτταρικής βιολογίας γήρανσης, καρκίνου και ανοσολογίας, μελέτη δράσης φυσικών προϊόντων για την πρόληψη νοσημάτων μέσω της διατροφής ή μέσω της φαρμακευτικής τους δράσης, μεταβολομικές-λιπιδομικές προσεγγίσεις, φαρμακολογία φυσικών προϊόντων, μελέτες για το ΚΝΣ, ανάδειξη μοριακών στόχων για τη θεραπεία νευροψυχιατρικών διαταραχών, ενδοθηλιακή λειτουργία, αρτηριακή σκληρία και περιφερικά αγγεία, μελέτη της αντι-διαβητικής δράσης φυσικών προϊόντων, επίδραση φυσικών προϊόντων στην φυσιολογία του οστού και τέλος ενώσεις με πιθανή θεραπευτική δράση στην παθολογική αγγειογένεση και φλεγμονή.

Η καταγραφή των προτάσεων των παραπάνω επιστημονικών ομάδων του ΕΚΠΑ είχε ως σκοπό να διευρύνει την συμμετοχή στο Κέντρο Αριστείας ως ανοικτή διεπιστημονική και συμμετοχική ερευνητική δομή και να εμπλουτίσει τις θεματικές ειδικεύσεις και συνεργασίες.

Στο πλαίσιο μάλιστα της αποδοτικότερης εξωστρέφειας και επικοινωνίας του ερευνητικού Κέντρου στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, καθώς και σε φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την καλύτερη προβολή του έργου και των δράσεων του Κέντρου Αριστείας.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς εκτός του παρόντος Κέντρου αυτό το διάστημα συμμετέχουν σε πολλές κοινές δράσεις στα πλαίσια, τόσο εθνικών προγραμμάτων "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ", όσο και σε επίπεδο Διακρατικών Συνεργασιών (Ελλάδα-Κίνα), καθώς και σε προγράμματα HORIZON 2020.

 

Κέντρο Αριστείας Αξιοποίησης Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακού Διαλόγου

 

Τον Οκτώβρη υπεγράφη και η Σύγκλητος εν συνεχεία την 20η.11.2020 επικύρωσε μνημόνιο συνεργασίας του ανωτέρω Κέντρο Αριστείας του ΕΚΠΑ με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) προκειμένου να υλοποιηθεί η συνεργασία των δύο Οργανισμών. «Ο θεσμός της ΔΣΟ δραστηριοποιείται με σκοπό την ενότητα των Ορθοδόξων, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξάλειψη της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού». Εν μέσω μιας εποχής κοινωνικών μετασχηματισμών και πνευματικών προκλήσεων, τα θέματα, τα οποία η ανωτέρω συνεργασία θα αναδείξει έχουν ως πυρήνα αναφοράς την ανάδειξη των χριστιανικών αξιών, τη συντονισμένη προσπάθεια διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ορθοδόξων και την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου.

Ήδη μετά από συζητήσεις, ήδη επιτροπές, αποτελούμενες από τους ειδικούς σε κάθε αντικείμενο επιστήμονες, επεξεργάζονται τα κατωτέρω:

 1. Την έκδοση ενός τετράγλωσσου θρησκευτικού λευκώματος υπό τον τίτλο: «Οι Αγίες Σοφίες ανά τον Κόσμο ενταγμένου στο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδος και Ρωσίας».
 2. Η δημιουργία ενός τετράγλωσσου τιμητικού τόμου με θέμα: «Η διορθόδοξη παρουσία του Αγίου Όρους στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας (1430-1912) στο πλαίσιο των 200 ετών από το 1821 και σε συνεργασία με την Αγιορείτικη Φωτοθήκη.
 3. Αντίστοιχη Έρευνα αναφορικά με τους Αρβανίτες της Καλαβρίας και της Σικελίας, όπως επίσης και το Εξαρχικό Μοναστήρι της Παναγίας Θεοτόκου της Κρυπτοφέρρης στην πόλη Γκροταφερράτα.
 4. Σύσταση Παραρτήματος για την εποπτεία και τη προστασία των χριστιανικών πληθυσμών που τελούν υπό διωγμό στη Μέση Ανατολή. Φιλοδοξία του εγχειρήματος είναι η σύνταξη και η διάθεση μιας πολιτικής διακήρυξης που θα δίνει έμφαση στις παγκόσμιες αξίες μιας ευημερούσας, δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας.
 5. Έκδοση και Παρουσίαση των Πρακτικών του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου στο Κοινοβούλιο του Λιβάνου, σε συνεργασία με τη Δ.Σ.Ο. με θέμα: “Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή: Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου».