ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX, ΟΙΚΟΥ SAMSUNG»