Menu

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΑ

Οι Εκδόσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εκ.ΕΚΠΑ) υλοποιούνται
από την Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
με την οργανωτική φροντίδα της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων. (υπό ενημέρωση)

50 years of Liver Pathology: A history of the Gnomes 1968-2018

Συγγραφείς: Dina Tiniakos, Michael Torbenson, Valeer Desmet

ΙSBN: 978-960-466-182-4
Σελίδες: 112
Μέγεθος: 21x29,7
Γλώσσα: Αγγλική
Έκδοση: Πρώτη 2018

Οι Καθηγηταί του Πανεπιστημίου Όθωνος εκλέγουσιν ίδιον Βουλευτήν

Συγγραφείς: Χαράλαμπος   Μπαμπούνης, Εμμανουήλ Φυριππής

ISBN: 978-960-466-116-9

Σελίδες: 160

Μέγεθος: 14,8x21 cm

Γλώσσα: Ελληνική

Eκδοση: Αθήνα 2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ. Θεωρήσεις για το λόγο, τη γραφή και τη διδασκαλία του

Συγγραφείς: Ηλίας Στ. Δήμας, Βασιλική Κ. Τυροβολά, Μαρία Ι. Κουτσούμπα

ΙSBN: 978-960-466-177-0

Σελίδες: 244

Μέγεθος: 17,5x25cm

Γλώσσα: Ελληνική

Eκδοση: Aνατύπωση, Πρώτη έκδοση: Αθήνα 2010

ΧΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α΄, Περί Χορού…Επτά υποθέσεις εργασίας για την επιστήμη, την τέχνη και τη μορφή του χορού

Συγγραφέας: Βασιλική Κ. Τυροβολά

ISBN set: 978-960-466-178-7
ΙSBN: 978-960-466-179-4

Σελίδες: 651
Μέγεθος: 17,5x25cm
Γλώσσα: Ελληνική
Eκδοση: Aνατύπωση, Πρώτη έκδοση: Αθήνα 2013

H μορφή αποτελεί σημείο αναφοράς στενά συνυφασμένο με τη σύγχρονη κοινωνία, εφόσον «συνέχει» την ιστορία της φιλοσοφίας, της αισθητικής και της τέχνης του19ου και 20ου αιώνα με τόσο άμεσο τρόπο ώστε είναι αδύνατον να αμφισβητηθεί ο ρόλος της στη διαμόρφωσή τους. Παράλληλα, «συνέχει» και την ιστορία του χορού όπου με δεδομένη τη σημασία της, η μορφή
εκλαμβάνεται άλλοτε ως αυτονόητη και καθόλου προβληματική και άλλοτε ως πρόβλημα καθεαυτό όπου η ενασχόληση με αυτήν αποκηρύσσεται ως αισθητισμός ή φορμαλισμός, δηλαδή ως μη ενέχουσα «επιστημονικότατα». Στις ποικίλες αναφορές για τη μορφή και το φορμαλισμό πολλά λέγονται ή δεν λέγονται καθόλου, γεγονός που φέρεται ως αποτέλεσμα της οπτικής των μελετητών με βάση τις φιλοσοφικές, επιστημονικές και ιδεολογικές τους καταβολές ή ορίζουσες. Σε αυτές τις σχετικές ή απόλυτες σιωπές απευθύνεται αυτό το
βιβλίο, του οποίου αντικείμενο συζήτησης είναι η μορφή και, ειδικότερα, η μορφή του χορού, ενταγμένη στο πλαίσιο της φιλοσοφικής θεωρίας του φορμαλισμού, της φορμαλιστικής αισθητικής, του δομισμού, του μεταδομισμού, του γλωσσολογικού φορμαλισμού και της δομομορφολογίας.

ΧΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B΄, Περί Χορού...Για μία επιστημονική τεκμηρίωση του χορού. Θέσεις, αντιθέσεις και συνθέσεις

Συγγραφέας: Βασιλική Κ. Τυροβολά

ISBN: set: 978-960-466-178-7
ΙSBN: 978-960-466-180-0

Σελίδες: 518
Μέγεθος: 17,5x25cm
Γλώσσα: Ελληνική

Έκδοση: Aνατύπωση, Πρώτη έκδοση: Αθήνα 2013

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η ανάδειξη και κριτική αποτίμηση των διαφόρων ρευμάτων, τάσεων και θεωριών που χαρακτήρισαν τις επιστημονικές αναζητήσεις για το χορό κατά τον 20ο αιώνα και συνέτειναν στη σύσταση του επιστημονικού του υπόβαθρου και στην επιστημονική του τεκμηρίωση, καθιστώντας τον αυτόνομο αντικείμενο του επιστητού. Ειδικότερα, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και με άξονα τη χεγκελιανή διαλεκτική αρχή της εξέλιξης των τριών σταδίων, αυτών της θέσης, της αντίθεσης και της σύνθεσης,ως προς την ταξινόμηση και την παρουσίαση των δεδομένων, σκιαγραφείται η διαδρομή του χορού κατά την εξελικτική του μετάβαση από την εμπειρική γνώση στην επιστημονική του τεκμηρίωση. Βασικός στόχος είναι η διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου χωρίς αυτός να εμπλέκεται ή να εγκλωβίζεται σε ανούσιες πολεμικές. Εάν αυτό μοιάζει να μην επιτυγχάνεται πάντα είναι γιατί, προφανώς, οι θέσεις της γράφουσας μπορεί να εμφανίζονται λίγο διαφορετικές και να μη συμπίπτουν πάντα με τις θέσεις άλλων μελετητών του χορού ή με τις θέσεις που επιβάλλει -εμμέσως πλην σαφώς- η εκάστοτε επιστημονική "μόδα". Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι θέσεις αυτές -όπως άλλωστε όλες οι θέσεις- μπορούν να αρθρωθούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς όφελος της ίδιας της ανάλυσης και της μελέτης του χορού.

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΤΟΜΟΣ Α΄, Οθωνική περίοδος [1837-1862]

Συγγραφείς: Χαράλαμπος Μπαμπούνης – Εμμανουήλ Φυριππής

ISBN SET : 978-618-82389-0-9

ISBN: 978-618-82389-1-6

Σελίδες: 230

Μέγεθος: 17x24 cm

Γλώσσα: Ελληνική

Eκδοση: Πρώτη έκδοση: Αθήνα 2016

Turning Ιnside Οut European University Heritage: Collections, Audiences, Stakeholders

EDITORS: Marlen Mouliou, Sébastien Soubiran, Sofia Talas, Roland Wittje

ΙSBN: 978-960-466-186-2

Pages: 370
Size: 17x24 cm
Language: English
Edition: First, Athens 2018

Η έκδοση είναι ανοικτής πρόσβασης σε μορφή αρχείου pdf

ΜΟΝAΔΑ ΔΙΑΣΦAΛΙΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π), Πίνακες Διεθνούς Κατάταξης των Πανεπιστημίων

Συγγραφείς: Μελέτιος –Αθανάσιος Δημόπουλος,Κωνσταντίνος Μπουραζέλης,
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Δημήτρης Κουτσομπόλης

ΙSBN: 978-960-466-185-5
Σελίδες: 74
Μέγεθος: 17x24 cm
Γλώσσα: Ελληνική
Eκδοση: Αθήνα 2018

Η έκδοση είναι ανοικτής πρόσβασης σε μορφή αρχείου pdf

Μέρος Α (Στο 1ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» παρουσιάζονται η προσφώνηση του Πρύτανη του Ιδρύματος Μ.Α. Δημόπουλου, οι ομιλίες των Κοσμητόρων της ΣΘΕ και ΣΕΥΓΕΙAΣ, κ.κ  Κ.Βαρώτσου και Ε. Πατσούρη και η παρουσίαση με θέμα «Δείκτες Επιστημονικής Αριστείας – Καινοτομία», του Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ Ι.Π. Τρουγκάκου.)

Μέρος Β (Στο 2ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις των Προέδρων των επτά Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών.)

Μέρος Γ (Στο 3ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις των Προέδρων των τεσσάρων Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας.)

 

Theophany  (ISSΝ 2653-9527) is published once a year. (2020)

GENERAL DIRECTOR

Spyridon K. Tsitsigkos, MA, DD, PhD
Professor of the Psychology of Religion
Tel.: +30-2221078428, FAX: +30-2221078428, E-mail.: stsitsig[at]gmail[dot]com

Copyright © Professor S. K. Tsitsigkos.

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or disseminated in any form or by any means without prior written permission from Prof. S. K. Tsitsigkos.

 

Theophany  (ISSΝ 2653-9527) is published once a year. (2021)

GENERAL DIRECTOR

Spyridon K. Tsitsigkos, MA, DD, PhD
Professor of the Psychology of Religion
Tel.: +30-2221078428, Mob.:+30-6943627235, E-mail.: stsitsig[at]gmail[dot]com

Copyright © Professor S. K. Tsitsigkos.

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or disseminated in any form or by any means without prior written permission from Prof. S. K. Tsitsigkos.

 

"Μουσική Εκπαίδευση: Καλές πρακτικές στην ψηφιακή τάξη"

Επιμέλεια πρακτικών: Σμαράγδα Χρυσοστόμου, Ελισσάβετ Περακάκη
Μέγεθος: 21x29,7
Σελίδες: 165
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2021
ΙSBN: 978-960-466-247-0