ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Η Κυβέρνηση της Ινδίας μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικών Υποτροφιών του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) προσφέρει μία (1) υποτροφία σε Έλληνες φοιτητές για δωρεάν σπουδές ανωτάτης εκπαίδευσης στην Ινδία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iccr.gov.in και να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της Ινδίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις embassy@indiaembassy.gr ή hoc@indiaembassy.gr.