ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ανακοινώνεται η διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής».

Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της πολυσχιδούς ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της κλιματικής κρίσης και η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων που διαμορφώνονται μέσα από τη σκοπιά όλων των επιστημών, ειδικότερα δε στις θεματικές ενότητες:

 • Διεθνείς και Δημόσιες Πολιτικές για την Κλιματική Κρίση
 • Kλιματική Κρίση στη Μεσόγειο
 • Κλιματική Κρίση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Κλιματική Κρίση - Δράσεις Προσαρμογής και Μετριασμού
 • Κλιματική Κρίση, Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και Φυσικές Καταστροφές
 • Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση
 • Εφαρμογές Πληροφορικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης για την Κλιματική Κρίση
 • Η Kλιματική Κρίση από τη σκοπιά της Νομικής Επιστήμης
 • Κλιματική κρίση και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Κλιματική Κρίση και Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Κλιματική Κρίση και Υγεία
 • Εκπαίδευση και Μάθηση για την Κλιματική Κρίση
 • Επικοινωνώντας την Κλιματική Κρίση

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν με παρουσιάσεις τους, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ καθώς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά έργα του ΕΚΠΑ. Τέλος είναι δυνατή και η συμμετοχή με εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία με την τήρηση των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων, θα είναι ανοικτό στο κοινό για παρακολούθηση και θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 15-16 Μαρτίου 2023 στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://conferences.uoa.gr/e/climatecrisis2

Η φόρμα αποστολής των τίτλων και περιλήψεων των εισηγήσεων στην πλατφόρμα του Συνεδρίου θα είναι ανοιχτή έως και τις 30 Ιανουαρίου 2023, ενώ η φόρμα εγγραφής έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023.  


 

Μεγάλη ανταπόκριση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για το 2ο Συνέδριο του ΕΚΠΑ για την Κλιματική Κρίση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής περιλήψεων για το 2ο Συνέδριο του ΕΚΠΑ για την Κλιματική Κρίση. Συνολικά υποβλήθησαν 98 περιλήψεις στις 13 θεματικές κατηγορίες του Συνεδρίου.

Ακολουθεί η κατανομή των περιλήψεων ανά θεματική ενότητα του Συνεδρίου.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στις 6 Μαρτίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ, κατά το διάστημα 15-16 Μαρτίου 2023.


6/3/2023

Ακολουθεί το Πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου του ΕΚΠΑ για την Κλιματική Κρίση.

Όπως θα διαπιστώσετε, το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από πολυθεματικότητα (δεκατρείς θεματικές ενότητες), γεγονός που καταδεικνύει την πολύπλευρη - ερευνητική και εκπαιδευτική - συμβολή του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της Κλιματικής Κρίσης.

Σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου περιλαμβάνονται επίσης δύο νέες ενότητες: "Η Κλιματική Κρίση από τη σκοπιά της Νομικής Επιστήμης" και "Εφαρμογές  Πληροφορικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης για την Κλιματική Κρίση".

Τέλος, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας, ότι το Πρόγραμμα ενδεχομένως να υποστεί περιορισμένες τροποποιήσεις.

Πρόγραμμα Συνεδρίου