ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΓΥΝΑΙΚΑ – ΜΗΤΕΡΑ – ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

Κυριακή 08 Μαρτίου 2020

Ημερίδα «Γυναίκα – Μητέρα – Αναπηρία & Αθλητισμός» 8 Μαρτίου 2020,  υπό την επιστημονική επίβλεψη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 Aναλυτικό Πρόγραμμα